Kindabilds online registrering för nya medlemmar stängs tills vidare, men...


Kindabild har varit tillgängligt på Internet sedan april 2007. Vårt kommentarsystem har varit en av grundpelarna i hela tanken med denna bilddatabas. Här har kindabor eller alla andra människor runt om i världen med anknytning till Kinda haft möjlighet att påverka innehållet med sina unika kunskaper och personliga minnen.


Anledningen till att vi varit så angelägna om att detta kommentarsystem skulle fungera som en kunskapsbro mellan dåtida, nutida och framtida generationer är helt enkelt den, att tiden rinner ut för att detta ska vara möjligt.


Trots alla våra ansträngningar att få fler att delta aktivt i projektet, har tyvärr intresset varit svalt. Endast en promille av våra drygt 1350 medlemmar har valt att kommentera våra bilder. Däremot har intresset från spammers från Kina, Ryssland och f.d. östblocksländer varit stort. (Kindabild har sedan första dagen online varit konstant attackerad av spammers. Detta har alltså pågått 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året om i 7 år.)Att hålla Kindabilds online registrering öppet för nya medlemmar innebär i praktiken att det går en ”riktig” medlem på flera hundra spammers, vilket känns som en meningslös och ojämn kamp. Därför stängs Kindabilds online registrering för nya medlemmar tills vidare, (tills vi hittar en bättre lösning).


Ni som redan är medlemmar kan förstås fortsätta som vanligt. Ni som inte är medlemmar och vill vara det, kan anmälla er via mejl till: (klicka på mejl ikonet ovan) skriv en rad och inkludera ert tilltänkta användarnamn och

lösenord. Då skapar vi manuellt ett konto och mejlar därefter en bekräftelse på att ert konto har aktiverats. Vi beklagar denna åtgärd.