En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Handelsboden

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Handelsboden

Den grå timrade boden har tidigare varit en uthusbyggnad till torpet Trädgårdslund under Gästgivaregården i Kisa, söder om Idrottsplatsen.

Handelsboden

Från väst

Handelsbodens inredning och sortiment härstammar från slutet av 1800-talet och kommer främst från tre i bygden nedlagda handelsbutiker.

Handelsboden exteriör

Delar av inredningen är hämtad i Hultqvists affär på Grönedegatan i Kisa, bland annat den gamla handdragna kaffekvarnen. Inventarierna kommer huvudsakligen från John Svenssons diverseaffär i Tidersrum, bland annat den gamla vågen med vågskålar liksom den dåtida lanthandelns oundvikliga glasbehållare för karameller.

Handelsboden exteriör

I skomakarverkstaden förvaras föremål från gamla skomakerier. Skomakeri bänken är hämtad från Långnäs i Oppeby socken, och lästerna från Spångsholm i Västra Eneby. Sadelmakeri maskinen kommer från Gothniers sadelmakeri i Kisa.

Handelsboden

Handelsboden

Den flyttades till Hembygdsgården åren 1971-72. Vid nedtagningen av byggnaden påträffades föremålsrester, som tydde på att den använts som gelbgjutareverkstad.

Handelsboden

Baksidan mot Kisasjön

Idag är en handelsbod inrymd i byggnadens östra del, och i den västra delen finns uppställt gjutformar efter skulptören och konstnären Ivan Ring.

Handelsboden med Kisasjön i bakgrunden

Handelsboden med Kisasjön i bakgrunden

Här finns varor som för länge sedan är utgångna ur marknaden, däribland surrogat och ersättningsmedel från tiden kring första och andra världskriget. Till varusortimentet hör en mängd gamla glas till fotogenlampor från 1800-talet. Här finns också en apparat för tillverkning av kolsyrad festdricka. Väggarna är bemängda med gamla klassiska reklamskyltar av plåt.

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial