En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Peter Cassel

Vem var Peter Cassel?
Emigrationspionjären Peter Cassel föddes i Asby socken i Östergötland den 13 oktober 1790 och dog i New Sweden Iowa den 4 mars 1857.

Han var den förste självägande bonden som utvandrade till USA. Med hela sin familj, släktingar, tjänstefolk och mjölnaren John Danielsson med hustru, lämnade inalles 21 personer Göteborg den 15 juni 1845, med briggen Superb. I Amerika grundade han det första svenska nybygget i staten Iowa och kallade det New Sweden. Sitt intresse för emigrationen fick Cassel av apotekaren Sundius i Columbia, Kisa.

Emigrantmuséet och café Columbia

Emigrantmuséet och café Columbia

Vasa Orden av Amerika är en svensk-amerikansk vänskaps- och kultur- organisation som bildades i New Haven, Connecticut den 18 september 1896.
Då Vasa Orden av Amerika bildades av svenska immigranter, åsyftade man i första hand att hjälpa lands- män, som genom sjukdom råkat i nöd, men man ville också bereda landsmän tillfälle att komma tillsammans under värdiga former.

Vasa Orden av Amerika är den största svenska organisationen i sitt slag. Den har omkring 30 000 medlemmar fördelade på ca 300 loger i Förenta staterna, Canada och Sverige.

Det är en sammanslutning med lika rättigheter för män och kvinnor. Den är öppen för alla av skandinavisk härkomst jämte dessas makar oberoende av nationalitet. Sveriges första Vasaloge bildades i Göteborg år 1924 och verksamheten har stadigt vuxit sig starkare. Den omfattar f n 48 lokalloger spridda över hela Sverige. Logen Filbyter nr 714 bildades den 18 oktober 1975. Vasa Orden av Amerikas kulturella program kan formuleras: BEVARANDET AV SVENSK KULTURTRADITION I USA OCH CANADA.

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening har i Kisa, på en vacker plats uppfört 15-talet byggnader, vilka innehåller en stor samling av Kindabygdens historia.

Huvudbyggnaden är Hovby gamla säteri-byggnad från 1600-talet, flyttad hit 1927-28. Bland annat finns samlingar med hemtill-verkade bruksföremål och redskap som är unika för svensk bygdehistoria.

I Kisa firas Peter Casseldagarna en sommarhelg vartannat år (Udda).

Anna Johansson & Lotta Wikström

Anna Johansson & Lotta Wikström

Peter Cassel dagen 19 aug. 2007
Lotta Wikström, fil,dr.i historia och uppvuxen i Kisa berättade om kindakvinnornas emigration ur ett självständighetsperspektiv. Anna Johansson läste amerikabrev. Ett av breven som Anna läste var skrivet av Helga Jakobsson, 1914, till Hilma Larsson, gift Jakobsson.

 

Svenska Peter Cassel Sällskapet
Sällskapet bildades 1993. Tillsammans med Kinda Kommun har Peter Cassel Sällskapet under tre års tid utarbetat ett förslag om minnesstenens utformning och placering och delat på kostnaderna .

Minnesstenen - klicka på bilden ovan

Minnesstenen till minne av utvandringen från Kinda av de första utvandrarna 1845. Invigningen förrättades av landshövding Björn Eriksson den 14 juni 1998.

Columbia
Emigrantmuséet i Columbia, Kisa har tillkommit på initiativ av bibliotekarie Curt von Wachenfeldt. Sedan restaureringen av Columbiafastigheten har det blivit möjligt att ordna en imponerande mängd av föremål, fotografier, brev m m med anknytning till emigrationen. I Columbia fanns i mitten på 1800-talet apotekare Carl-Gustav Sundius, som i sitt apotek öppnade Sveriges första emigrantbyrå.

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial