En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Boda ladugård

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Boda ladugård

Ladugården kommer från Boda by i Häger- stads socken. Den flyttades år 1978 och uppfördes på Hembygdsgården året därpå. Den placerades nära Hultstugan och utgör tillsammans med den en egen gårdsbildning.

Boda ladugård från Hultstugan

Boda ladugård från Hultstugan

I äldre tider var det otänkbart att ha kor och hästar i samma utrymmen, varför ladugården säkerligen inte varit utsatt för några större omändringar. I stall och ladugård är den ursprungliga inredningen ännu intakt bevarad, och proportionerna visar tydligt hur småväxta 1800-talets husdjur var.

Jordbruksredskap

Jordbruksredskap

Logen är av den typ med upphöjd logkista som var vanlig för slagtröskning. I en sådan loge rensades sedan säden efter trösk- ningen, genom att den med en skopa kastades från ena långsidan till den andra.

Boda ladugård

Boda ladugård

Ladugårdens ålder är inte känd, men troligen kan den dateras till sent 1700-tal. När Boda by skiftades på 1830-talet flyttades en del gårdar ut, men denna ladugård fick ligga kvar på sin ursprunglig plats. Ladugården byggdes efter 1700-talets behov och tradition, men fyllde troligen inte någon uppgift efter nyodlings epoken på 1840-talet.

Gammal skylt från Kisa vävateljé

Gammal skylt från Kisa vävateljé

I logen inryms idag åkerbruksredskap och vagnar tillhörande "Gölingstorpssamlingen".

Boda interiör

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial