En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Nedre loftboden

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Nedre loftboden
Den nedre loftboden, liksom den övre loftboden, kommer från Fagerhult i Kisa socken. Denna bod flyttades och invigdes år 1935. Den är likaledes byggd i två våningar med utskjutande loft och saknade ursprungligen fönster. Här förvaras verktyg av olika sorter.

Nedre loftboden från norr

Nedre loftboden från norr
På nedre botten förvaras bland annat en uppsättning snickeriverktyg, där särskilt märks en rad bröstborrar med snidade träskaft - några med årtal och initialer. Här finns en stor hyvel, som använts för tillverkning av tak- spån, och drivits med oxar. Här finns även verktyg för tillverkning av vagnshjul.

Sittplatsen bredvid minnesstenen

Sittplatsen bredvid minnesstenen
Från Kisa garveri, som nedlades i början av 1940-talet, kommer en hel del garveriredskap, t ex reseftmodeller för krökstövlar. En läst till sådana hänger på väggen bland skomakeriverktygen till höger om dörren. Mangeln har använts att pressa ut sulläder med. På samma sida hänger också repslageriverktyg och tagelrep. På vänstra sidan finns diverse verktyg för timmerarbete, smide, lövtäkt mm.

Nedre loftboden

Nedre loftboden
På övre botten förvaras verktyg som användes för textilt bruk. För ullhantering finns spinnrockar, kardstolar, kardor, fårsaxar, och nystvindor. Här finns också redskap för linberedning, såsom skrubbänk för repning av frökapslarna, linbråkor, skäktsvärd och häcklor. Dessutom finns varpstolar, vävstol och mangelträn.

Minnesstenen bredvid nedre loftboden

Minnesstenen bredvid nedre loftboden

 "År 1927 flyttades Hovby Slott till denna plats"

"År 1927 flyttades Hovby Slott till denna plats"

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial