En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Skolmuseet

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Skolmuseet
Skolmuseet är inrymt i Hultstugans källarplan i stugans suterrängvåning.

Skolmuseet

De flesta föremålen kommer från den gamla Stjärneboskolan, som revs 1981.

Skolbänkar

Skolbänkar
Skolsalen är inredd med skolbänkar och sittbänkar för barnen, samt med långbänkar från Kisa Kyrkskola. Här finns en originell pulpet som förvarats i tornet i Kisa Kyrka. Pulpeten har tillhört den första kyrkskolan från 1850 och användes av läraren Melker Bröthlin, när han ambulerade mellan Kölefors, Hökhults och Yxefalls skolor.
I samma lokal inryms för närvarande ett bokbinderi utrustat med gamla maskiner och redskap.

Hultstugan från sydöst

Hultstugans källarplan
I muséet finns skåp som bland annat innehåller undervisningsmaterial i fysik och kemi, en samling bergarter, planscher, kartor, längdmått, materiel för skriv- och läsövningar, böcker mm.

Klassrummet

Klassrummet

Fröken Anna med en elev vid katedern

Fröken Anna med en elev vid kateder

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial