En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Hultstugan

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Hultstugan

Hultstugan har ursprungligen stått i Norra Hult, Tidersrums socken. Den skänktes till Hembygdsföreningen år 1975 av Maj-Britt och Bengt Gustafsson, Linköping och åter- uppbyggdes på Hembygdsgården år 1977. Tillsammans med ladugården från Boda utgör den en  egen gårdsbildning på en tilltalande plats i tomtens sydöstra del. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. Den representerar en lokal byggnadstyp, med gamla anor, som var vanlig hos 1600-talets allmoge.

Hultstugan

Parstugan har uppenbarligen genom årens lopp genomgått en del förändringar. Vid nedmonteringen av huset visade det sig nämligen att det först byggts som en ryggåsstuga, som på 1700-talets senare del höjts med två stockvarv av timmer. Samtidigt hade dagligstugan och gäststugan försetts med innertak, vilket också gav större plats på vinden

Kökets hemmagjorda föremål

Kökets hemmagjorda föremål

Förstugan och köket hade troligen innertak redan från början. Det nuvarande köket användes på den tiden som kammare och förvaringsutrymme, eftersom all matlagning då skedde i dagligstugans öppna spisel.

Köket

Köket

I köket finns en mängd hemmagjorda föremål för hushåll och matberedning, såsom trä- tallrikar och matbestick av trä, grytor, stekpannor, degknådare, grötkräkla, lingonstöt, små besman, en smörkärna försedd med vev på sidan och andra föremål för hantering av mjölkprodukter t ex ostkorgar och smörspadar, med flera.

Soffa

Huset var vid inflyttningen till Hembygdsgården i dåligt skick, men efter omfattande renovering, bland annat med nytt taktegel och nya fönster, är Hultstugan en verklig klenod. Nu är den också tidsenligt möblerad och inredd.

Gölingstorpssamlingen

"Gölingstorpssamlingen" förvärvades år 1972 av David och Josef Svensson, som var femte generationen på Gölingstorp i Kisa socken.

Gården kom i släktens ägo år 1785 genom Erik Bengtsson från Långebråta. Hans dotter Margareta Eriksdotter, gift med Johannes Larsson från Högtomta, övertog gården. Johanna Johannesdotter, gift med Sven Jakobsson, var nästa led. Sonen Oskar Svensson, gift med Anna Paulina Olsson från Hökhult, ärvde sedan gården. Deras söner David och Josef övertog gården 1953.

Byrå

Bönderna i Gölingstorp var duktiga jordbrukare men också skickliga och uppfinningsrika snickare, vilket alla nyttosakerna kan vittna om. Sven Jakobson, som tillverkat de flesta av samlingens redskap och nyttoföremål, tillverkade och sålde också många möbler. Hans stora musikalitet avspeglar sig i alla musikinstrument han gjorde. Ett psalmodikon från honom finns i Hultstugan. Sonen Oskar Svensson hade också ett stort musikintresse och spelade både gitarr, basun och orgel. Han var för övrigt medlem i "Görans i Läpp mässingssextett". Efter en modell från granngården Måla, började Oskar Svensson tillverka en cykel av trä, men den blev aldrig färdig. I förstugan finns cykelhjul och cykelkedja dock kvar.

Trappan ned till skolmuseet

Trappan ned till skolmuseet

Hultstugan

Hultstugan

Hultstugan är en parstuga från 1600-talets senare del eller 1700-talets början och upp- förd av liggande timmer och nu med ett tak av tegel. Yttertaket var tidigast täckt med björknäver, torv och bräder, vilket fanns kvar under teglet när huset monterades ner ner före flyttningen till Kisa.

Hultstugan interiör

Hultstugan innehåller nu två större rum på sidorna om förstuga och kök. I det större rummet, "storstugan", finns den öppna spisen kvar. Den är en för södra Östergötland vanlig typ, en så kallad "Ydrespis".

Storstugan

Storstugan
Troligen inrättades kammaren vid renoveringen till kök med bakugn. Samtidigt byttes de låga fönstren ut mot nya kvadratiska och högre placerade. Då ersattes också slådörrarna med skulpterade dörrar i empirstil, utom dörren mellan kök och förstuga.

Skrivbord vid fönstret

Skrivbord vid fönstret
Samtliga möbler i samlingen är tillverkade hemma på gården Gölingstorp. Erik Bengtsson tillverkade till sitt giftermål med Stina Eriksdotter i slutet på 1700-talet ett par skåp, som betecknas som verkliga mästerverk, men kanske har måleriarbetet utförts av någon annan. I stugan passar också två utdragssängar in. De är smyckade med "vasakärven".

Vagga och pottstol

Vagga och pottstol
Intill spisen i storstugan står en vagga, några träleksaker, en pottstol, ett gåstol liknande föremål och en hemmagjord blåsbälg med vev. I rummet står ett mer än hundraårigt, målat golvur med en urtavla av tenn och något för den tiden så ovanligt som en inbyggd väckarklocka.

Byrå

Väggarna pryds med flera tavlor - många med bibliska motiv, en gammal svensk hushållsalmanacka och en tavla med Carl XIV:s vapen, en tavla för barnens lästräning.

Vargtrumma och vargnät

Vargtrumma och vargnät

Här finns också en varglur, en vargtrumma och ett vargnät. I en gammal bystadga fanns angivet hur många famnar vargnät varje gård skulle hålla med.

Av jordbruksföremålen i den välvårdade "Gölingstorpssamlingen" kan nämnas; slagor, trätjugor, trägrepar m m.

I Boda ladugårds loge förvaras samlingens synnerligen välgjorda vagnar och slädar för vardags- och finbruk.

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial