En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2008

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Bert Waldau  Nilsson
Vice ordförande: Katarina Svartz-Saint Cyr
Kassör: Leif-Göran Fredriksson
Sekreterare: Aina Johansson
Vice sekreterare: Hans Melkersson

Övriga ledamöter:
Ann-Louise Södersten
Karl-Oskar Pettersson
Lars-Ola Nysten

Suppleanter:
Göran Djurstedt
Alf Malmgren
Karl Björklund

Följande kommittéer har varit verksamma: Torpkommittén, byggnadskommittén och Peter Casselkommittén. Styrelsen har haft 12 sammanträden.

Antal medlemmar: 293 medlemmar har betalat medlemsavgift, varav 20 stycken ständiga. Vi har dock 18 personer i medlemsregistret som inte betalat trots påminnelse.

Anläggningens skötsel:
Köken i huvudbyggnaden och kaffestugan har renoverats och målats. Tvättställ har installerats i båda köken samt ny spis och diskmaskin i huvudbyggnaden. Alla gamla elledningar har bytts ut i huvudbyggnaden. Klinkers har lagts in på golven i kaffestugan. Båda köken är nu godkända av livsmedelsinspektören.

Rökingestugan före nedmonteringen från Hovby

Rökingestugan före nedmonteringen från Hovby

Rökingestugans tak har reparerats med nya underlagsskivor, ny tegelläkt och nya vindskivor. Till hälften av taket har begagnade tegelpannor anskaffats.

Albertina Johansson född 1854 - 1939
Albertina Johansson född 1854 - 1939. Bodde i Rökingestugan 1898 - 1912 I Boda loge har byggts en ny invändig trappa. Rötskador på väggar på Långebråta loge, Boda loge och kaffestugan har reparerats. Tak och vindskivor m m har reparerats på övre Loftboden, scenbyggnaden, Långebråta loge samt på körvandringen. Dörrar och luckor har justerats på Boda Loge. Hultstugans dörrar har reparerats och målats. Rörledning för takvatten har grävts ner vid Hultstugan. I nedre loftboden har nytt golv lagts in och föremålen har placerats om och hängts upp. Även rödfärgning och målning har utförts på loftbodar, Långebråta loge, Boda loge och kaffestugan. Staketet kring dansbanan har målats.
Kanotstallet har rivits

Kanotstallet har rivits

Kanotstallet, vars tak var illa åtgånget, har rivits och marken har jämnats ut för att möjliggöra nedfart med rullator. Gårdsplanen har rensats och grusats, buskar och sly kring parken har röjts.

Byggmästarna, Lars-Ola Nysten, Leif-Göran Fredriksson och Karl-Oskar Pettersson

Byggmästarna, Lars-Ola Nysten, Leif-Göran Fredriksson och Karl-Oskar Pettersson

Projekt Logen
Snickeri- och målningsarbeten har slutförts. Inkörningsbro har byggts vid gavelns port. Vagnar och övriga föremål har rengjorts, rostskyddats och arrangerats för visning. Cirka 1 200 till 1 300 föremål är nu exponerade i logbyggnaden. Utställningen om biskötsel har iordningställts med hjälp från Kisa biodlarförening. Fotorummets utställning har byggts upp med hjälp från Kisa Fotoklubb

Barbro Åhlström Bragée håller invigningstal
Barbro Åhlström Bragée håller invigningstal Söndagen den 3 augusti var det dags för invigning och visning av Logen med många besökare. Föreningen fick mycket beröm för detta stora arbete. I samband med invigningen var det pressvisning och tre tidningar skrev fina reportage om föreningens stora satsningar på ett nytt museum.
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Watz klipper bandet
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Watz klipper bandet Anställningar: Yvonne Carlsson har under 2008 fortsatt arbetet med att fotografera och registrera våra gamla föremål. Hon har lagt ned ett omfattande arbete på att hitta alla tidigare registrerade föremål. Ett stort antal tidigare saknade objekt hittades. Många föremål identifierades och fotograferades också i samband med att vi flyttade till det nya Logen. Totalt har nu 4 200 föremål registrerats och en mycket stor del av våra registrerade objekt har nu hittats och fotograferats. Kvar är handelsboden, skolmuseet, skomakeriet och det nya fotomuseet.
Yvonne Carlssons avslutningsfest december 2008
Yvonne Carlssons avslutningsfest december 2008   Uthyrning och guidning har haft en ökande trend och antalet besökare på Hembygdsgården har Yvonne uppskattat till över 5 000 personer. Även i år har vi haft flera bussresor som besökt Hembygdsgården och här har Yvonne i samverkan med turistbyrån anordnat dessa resor ”i emigrationens fotspår”. Yvonne har också haft ansvaret som husmor. Yvonne slutade sin anställning hos oss den sista december och Hembygdsföreningen tackar för ett väl genomfört arbete. Adam Byrne har fortsatt det mycket omfattande arbetet med att skanna och lägga in negativ i kindabild.se. Nu har vi över 32 200 bilder och baksideslappar i vår bilddatabas och lagom till jul hade vi en presskonferens där Adam informerade om de då nyinförda bilderna från 1930- 40- 50- och 60- talen. Dessa bilder, som ligger närmare i tiden, har vid förhandsvisningar i t ex fotomuseet och på Hembygdsgården visat sig skapa stort intresse och livliga diskussioner.
webbsidan 2008
Under året har Adam också, i samverkan med styrelsen, utarbetat vår nya hemsida kisahembygdsgard.se Där kan man på ett mycket informativt sätt få information om våra byggnader, vår styrelse, vårt program, verksamhetsberättelse m m. Vi uppmanar alla att gå in och titta på denna fina hemsida. Övrigt: Asta Sandberg och Barbro Karlsson har varit värdinnor under året. Vi har som vanligt haft uthyrt till Rotary en gång i veckan under året. Yvonne har uppskattat att de olika arrangemangen i vårt program på Hembygdsgården har lockat totalt ca 2.000 personer.

Verksamhet 2008
Den 13 april hade vi berättarkväll med Johan Birath. Han berättade om Hovbydramat och andra historier samt om sin nya bok. Kvällen blev mycket uppskattad med ett 80-tal besökare. Vi serverade kaffe med hembakat bröd.

Johan Birath berättade om Hovbydramat

Johan Birath berättade om Hovbydramat

Den 6 och 7 maj hade årskurs 8 sina sedvanliga historiedagar på Hembygdsgården. Stugorna var öppna, så även allmänheten var välkomna att besöka dem.
Den 14, 15 och 16 maj kom lågstadiets elever till Hembygdsgården och fick pröva på ”så gjorde man förr”, t ex att gå i skolan på gammalt vis, byka, skura mattor, tillverka vispar.
Den 24 maj hade vi byggnadsvård på Hembygdsgården och vi putsade fönster i kaffestugan, borstade och målade staketet vid dansbanan, jobbade med inredning av logen, grusade sandgången mm.

Nationaldagsfirande på Hembygdsgården

Nationaldagsfirande på Hembygdsgården

Nationaldagen den 6 juni firades på sedvanligt sätt på Hembygdsgården med många besökare. Vi serverade kaffe med bröd som även i år sponsrades av Kinda kommun.

Servering på Nationaldagen

Servering på Nationaldagen

Den 15 juni hade Gerd Pettersson ordnat en mycket intressant och givande bussutflykt till Falerum med omnejd. I resan deltog ett 30-tal personer som bland annat besökte Forsaströms kvarn, platsen varifrån Logen hämtades, ett garverimuseum och Överums Bruksmuseum. Resan var mycket lyckad.

Skvallertorget - Kisa

Skvallertorget - Kisa

Den 21 juli med ”Känn ditt Kinda” som arrangerades av Kinda kommun hade vi stugorna öppna med guidning och vi serverade kaffe och våfflor vid kaffestugan. Ett 35-tal personer deltog.

Allsång på Hembygdsgården år 1955

Allsång på Hembygdsgården år 1955

Den 29 juli arrangerade vi en allsångskväll tillsammans med ”Kisa allsång för Bertil Nilssons Minne”. Det kom cirka 800 personer och vi serverade kaffe och smörgås och kaka, glass och varm korv.

Landshövding Björn Eriksson anländer till invigningen

Landshövding Björn Eriksson anländer till invigningen

Den 3 augusti var det dags för högtidlig invigning av den nya Logen med invigningstal av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Watz. Invigningen hade även besök av landshövding Björn Eriksson. Det kom cirka 130 personer som betalade entré. Efter invigning och guidning bjöd Hembygdsföreningen sponsorer, kommunrepresentanter och de som hade arbetat med uppförandet av logen på lunch. Vid kaffestugan serverade vi samtidigt kaffe och våfflor till övriga besökare.

Våffelcafé på Hembygdsgården

Våffelcafé på Hembygdsgården

Under sommaren hade vi öppet i kaffestugan på torsdagskvällarna med servering av kaffe och våfflor. Det lockade totalt cirka 270 besökare.

Årets torpvandring till Räfsala i Västra Eneby med Göran Djurstedt

Årets torpvandring till Räfsala i Västra Eneby med Göran Djurstedt

Den 14 september ägde årets torpvandring rum som utgick från Räfsala i Västra Eneby. Ett 35-tal personer deltog och fick även höra intressanta berättelser om de personer som bott på de olika torpen.

Östgötadagarna på Hembygdsgården

Östgötadagarna på Hembygdsgården

Östgötadagarna den 6-7 september var Hembygdsgården öppen på lördagen, men det kom inte så många besökare.

Berättarafton med Kindabild

Berättarafton med Kindabild

Den 5 oktober var det berättarafton. Då visade Adam Byrne ett stort antal äldre kindabilder. Publiken identifierade flera bilder och tillförde värdefull information som dokumenterades.

Julstämning 2008

Bildspel från årets Julstämning på Kisa Hembygdsgård, söndag den 30 November.

Den 30 november var det dags för ”Julstämning” som lockade 120 besökare. Tomten bjöd på glögg och Gerd bakade kakor tillsammans med barnbarnen. Besökarna fick möjlighet att göra egna kransar och handla av hantverkarna och vi sålde hembakade limpor och frukt. Vi serverade ett 80-tal portioner risgrynsgröt med skinksmörgås samt kaffe och kaka.

Den nya logen Hembygdsmuseum & Fotomuseum

Den nya logen Hembygdsmuseum & Fotomuseum

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial