En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Rökingestugan

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Rökingestugan
Rökingestugan är en ryggåsstuga. Den är troligen byggd på 1700-talet och var ursprungligen mangårdsbyggnaden på en bondgård, som sedan blev torp under Hovby herrgård i Västra Eneby socken. Rökingestugan flyttades och uppfördes på Hembygdsgården år 1931.

Rökingestugan mot Kisasjön

Rökingestugan mot Kisasjön
Byggnaden är uppförd i liggande timmer med tak av tegel. Hus av denna typ, så kallad enkelstuga, har varit vanliga överallt i Sverige. Rökingestugan är alltså en enkelstuga med förstuga, ett kök bakom förstugan och en storstuga - "stuga" (dagligrum). Köket fanns inte ursprungligen, utan var inrymt i "stugan", medan det nuvarande köksutrymmet utgjorde en avbalkad skrubb.

1600-talsbordet mitt i rummet

Förmodligen är 1600-talsbordet mitt i rummet det äldsta föremålet i Rökingestugan. På bordet står trätallrikar av bok och ek från samma århundrade samt en träskål. De flesta övriga föremålen i stugan kan dateras från 1700-talet och 1800-talets första hälft.

Spiselhyllan

På spiselhyllan står även ett vaxstapelställ, som brukade användas som nattstake. När den del av ljusslingan, som satt ovanför saxen, brunnit ned, slocknade ljuset automatiskt. Där finns också en ullsax och ännu ett vaxljusställ med nattsläckare.
I den öppna spisen hittar man kafferostare, kaffekokare och några rånjärn.
På väggen hänger en tavla med följande korta men tänkvärda inskrift:
TRO. INYIT. HÖR.
ÄLSKA. ALT. SER.
GÖR. HVAD. VILL.
TALA. DU. VETT:

Rökingestugans skorsten

Rökingestugans skorsten

Rökingestugan

Rökingestugan
Stugan är nu möblerad med en blandning av äldre och yngre möbler och föremål från skilda tidsepoker. Interiören skulle gott kunna gälla som i ett bondehem omkring 1850 - från självhushållets dagar före industrialismens genombrott.

Spinnrock så kallad långrock

Spinnrock så kallad långrock
I förstugan hänger ett par brandsprutor av olika utseende, rep av svinborst och några fiskeredskap. Där står en kista (resväska) som kunde ställas i åkvagnen vid kortare resor med hästskjuts, samt en stor långrock, spinnrockens föregångare av primitivare typ, vid vilken man alltid spann stående.

Slagbordet

På slagbordet står ett mangeldon med handtag i form av en häst, en fästmansgåva med årtal, fästmöns och fästmannens initialer, samt en geometrisk dekoration i karvsnitt.

I närheten av en spinnrock står vaggan, när man spann, kunde spinnrocken trampas med ena foten och vaggan med den andra. Intill spinnrocken står också en knäpphärvel, att vinda upp och mäta garnet på. I stugan finns 7 stolar, varav en är halvcirkelformad.

Gustavianska sängar

På vardera långsidan i stugan står två gustavianska sängar, med utdragslåda vid gavlarna. I den ena sängen ligger ett par lusfällor s. k. lusbräden för fångst av vägglöss i sängen.

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial