En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Övre loftboden

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Övre loftboden
Den övre loftboden från Fagerhult i Kisa socken flyttades till Hembygdsgården år 1929 och invigdes samma år.

Övre loftboden från sydväst

Övre loftboden från sydväst
Den är byggd av liggtimmer i två våningar och försedd med ett överskjutande loft i övre våningen. Ursprungligen saknade den fönster. I boden förvaras nu redskap och föremål som hörde till sådd och skörd samt till matens beredning och förvaring.

Trappan till boden

Trappan till boden
På nedre botten står handkvarnar av olika slag, dels av enklare typ utan överbyggnad, dels mera tekniskt förbättrade med vev anordningar.

På väggen hänger ett såll för rensning av säd, samt ett mera utvecklat hjälpmedel för rensning av säden, nämligen en sädesharpa, förvaringskärl för kött, mjöl mm.

Övre loftboden

Övre loftboden
På övre botten finns flera förvaringskärl för mat och dryck. De är av olika storlek och utförande, dels laggade och dels av urholkade stockar.

Här finns också skäror för skörd och slagor för tröskning. Skärorna är av den vanliga östgötatypen, med bladet fastnitat på skaftets ena sida. Slagor, där handval och slagval är sammanbundna med läderband vilka fästs i handvalen med ålskinnsremmar.

Sadelmakerimaskin

Bland övriga föremål kan nämnas måttkärl, sädesmått, betsman, alnstickor och en spannmålsvåg.

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial