En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2007

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2007

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Bert Waldau Nilsson
Vice ordförande: Katarina Svartz-Saint Cyr
Kassör: Leif-Göran Fredriksson
Sekreterare: Barbro Karlsson
Vice sekreterare: Hans Melkersson

Övriga ledamöter:
Bruno Germundsson
Karl-Oskar Pettersson
Lars-Ola Nysten

Suppleanter:
Göran Djurstedt
Bo Daun
Göran Landström

Under året har följande kommittéer varit verksamma
Torpkommittén, Peter Casselkommittén och byggnadskommittén.

Sammanträden
Styrelsen har haft 12 sammanträden under året.

Medlemmar
Antalet medlemmar som betalt avgift var vid årsskiftet 289 varav 21 ständiga.

Anläggningens skötsel
Vår stora flaggstång har ruttnat och därför bytts ut mot en ny.

Taket på Rökingestugan har tätats och ett 30-tal tegelpannor bytts ut, eftersom det regnat in. Även på övre loftboden har det behövts nya tegelpannor p.g.a. läckage.

Larmet i huvudbyggnaden har bytts ut. Det har självutlösts flera gånger p.g.a. att det var för gammalt.

Diverse målningsarbeten på stugorna har utförts under året.

Vi har haft besök av livsmedelsinspektören som då underkände köket och kaffestugan för servering av mat. Vi fick reda på vilka åtgärder som behöver göras för ett godkännande och vi börjar med ombyggnaden under våren.

John Hermansson visade gamla filmer

John Hermansson visade gamla filmer

Verksamhet 2007
* 1 april och 7 oktober ordnade vi filmkvällar och visade några gamla filmer tagna av John Hermansson och Sören Forss. Ca 30 personer kom varje gång och vi serverade kaffe.

Arbetsmöten * 5 maj och 8 september har vi haft arbetsmöten. 5 maj målade vi ytterväggar på Mjällerumsboden och Rökingestugan och 8 september röjdes buskar och sly. * 8 och 9 maj hade årskurs 8 sina sedvanliga historiedagar på Hembygdsgården. Stugorna var öppna, så även allmänheten var välkommen att besöka dem.
Lågstadiets elever

Lågstadiets elever

* 14, 15 och 16 maj kom lågstadiets elever och fick dansa, byka, gå i skolan på gammalt vis m.m. De fick också tillverka vispar och vindsnurror och prova på att göra luffarslöjd.
* På Kindadagen 20 maj hade vi stugorna öppna och serverade kaffe och våfflor. Tyvärr kom det inte så många besökare.

Nationaldagen 6 juni

* Nationaldagen 6 juni firades på sedvanligt sätt på Hembygdsgården. Ca 300 personer kom. Efter ceremonierna serverade vi kaffe med bröd. Det sponsrades även i år av kommunen.

Kisa allsång för Bertil Nilssons minne
Kisa allsång för Bertil Nilssons minne * 31 juli arrangerade vi en allsångsdag tillsammans föreningen "Kisa allsång för Bertil Nilssons minne". Det kom drygt 500 personer. Fred Johansson ledde allsången och flera artister från bygden uppträdde. Vi hade ett lotteri och serverade kaffe och sålde glass.
Hembygdsgårdarnas dag Foto: Ing-Marie Wallin
Hembygdsgårdarnas dag - Foto: Ing-Marie Wallin * 5 augusti var det Hembygdsgårdarnas dag. Vi hade stugorna öppna och visade även de gamla jordbruksredskap som finns i Boda ladugård. Gerd Pettersson med barnbarn bakade i stora huset och vi serverade kaffe i kaffestugan. Ca 70 besökare kom.
Lotta Wikström och Anna Johansson
Lotta Wikström och Anna Johansson * På Peter Casseldagen 19 augusti serverade vi som vanligt lunch och hade stugorna öppna. Lotta Wikström talade om "Kinda-kvinnornas emigration ur ett självständighetsperspektiv" och Anna Johansson läste ur gamla brev. Sedan uppträdde Bo och Tina Frid med ett musikaliskt program "Karl-Oskar och Kristina".
Torpvandring - Humlehögsravinen
Torpvandring - Humlehögsravinen * 16 september ägde årets torpvandring rum. Cirka 40 personer deltog och vandringen startade i Humlehögsravinen och gick sedan till Sågstugan, Stenstugan och Strömsborgs kvarn. Torpkommittén och även flera besökare berättade om de olika stugorna och vandringen blev mycket uppskattad.

Guidekurs
* 8 medlemmar i Hembygdsföreningen har deltagit i en guidekurs ordnad av Växtkraft Kinda.

Studieresa - S:t Annas skärgårdsmuseum

Studieresa - S:t Annas skärgårdsmuseum
* Vi har i år gjort en studieresa som ingick i Leader-projektet och hade till syfte att besöka hembygdsmuseer som inrett en loge i stil med vad vi planerar att göra. Besök gjordes på S:t Annas skärgårdsmuseum i Tyrislöt och på Lantbruksmuseet i Östra Ryd. Tillsammans med inbjudna sponsorer och medlemmar som ställer upp och hjälper till på Hembygdsgården var det 32 personer som deltog i resan, som blev mycket lyckad.

Projekt:
Logen
Den 4 februari kom det slutgiltiga beslutet från Jordbruksverket att Hembygds- föreningen beviljats ekonomiskt bidrag från Leader + Sommenbygd för uppsättning av logen. I projektet ingår även utbildning och marknadsföring.

I mars påbörjades schaktningsarbetet och därefter gjutning av plintar. Den 25 juni hade vi taklagsfest med tårta för att fira att alla 19 takstolarna var resta. Väggar och takbeklädnad blev klara i september.

Nu började det invändiga arbetet, den del som skall användas till fotomuseum isolerades. På nedre plan lades de gamla golvbrädorna på plats så långt det räckte och kompletterades med nya. Då det visade sig att det fanns utrymme för att även göra en övervåning köptes flera golvbrädor in. Vi får nu dubbelt så stor utställningsyta mot vad vi räknade med från början.

Snickarjobbet kommer att slutföras under februari 2008 och därefter kan vi påbörja inredningsarbetet. Vi hoppas kunna bli klara med vårt projekt under sommaren 2008 och fira med en invigningsfest i augusti.

Den 25 juni hade vi taklagsfest

Den 25 juni hade vi taklagsfest
Allt arbete har utförts av Lars-Ola Nysten, Karl-Oskar Pettersson och Leif Fredriksson med god hjälp av Bruno Germundsson och Hans Melkersson med flera.

Anställningar:
Yvonne Carlsson har under året varit anställd med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Vi har därför kunnat ha museet öppet för allmänheten. Antalet besökare har varit ca 5 000 st och intäkter för uthyrning och guidning har ökat jämfört med förra året. Flera busslaster, många från andra hembygdsföreningar, har besökt Hembygdsgården och blivit guidade och serverade kaffe. Då har även några ur styrelsen ställt upp och hjälpt till.

Under året har Växtkraft Kinda haft 5 hälsomorgnar för kvinnliga företagare på Hembygdsgården. Vid den sista var även flyktingkvinnor inbjudna. Programmet bestod av Qi-gong och samtal om kvinnornas arbetssituation. Yvonne har också varit på äldreboendet Bergdalen 6 ggr under våren och samtalat om gamla tider.

Yvonne har fortsatt arbetet med att fotografera och registrera våra gamla föremål, drygt 2 500 är nu klara. Hon har även haft ansvaret för uthyrningar, städning, marknadsföring mm.

Adam Byrne har under året fortsatt det omfattande arbetet med att skanna av och lägga in negativ i kindabild.se. Totalt har nu över 10 000 bilder lagts in. Bilderna har också kompletterats med sökbar text och detta har till stor del utförts av Göran Djurstedt.

Lördagen den 8 september deltog vi i Rimforsa kulturfestival på Liljeholmsgårdens folkhögskola. Där disponerade vi en större skolsal och visade ett bildspel över framtagna foton. Vidare var vi uppkopplade mot kindabild.se med 4 datorer. Allt var mycket lyckat och vi hade många intresserade besökare däribland landshövding Björn Eriksson.

Eklunds kappfabrik

Eklunds kappfabrik
Den 15 november deltog vi i Länsmuseets "Kulturarvsdag Östergötland" där vi hade en egen programpunkt. Kulturarvsdagen var i år förlagd till Kisa folkets hus och hade samlat ca 120 deltagare. Katarina Svartz-Saint Cyr gav, genom ett framtaget bildspel, en kort information om Hembygdsföreningen. Därefter redogjorde Adam Byrne, på ett mycket förtjänstfullt sätt för sitt arbete med kindabild.se. Vi hade också en välbesökt skärmutställning där vi visade ett trettiotal bilder.

Råsö bro

Råsö bro

Övrigt:
* Asta Sandberg och Åsa Henriksson har varit värdinnor under året.
* På nationaldagen och Peter Casseldagen serverade vi kaffe i kaffestugan.
* Under Yvonne Carlssons semester ställde medlemmar från Hembygdföreningen upp och tog emot besökare och utförde diverse arbeten på Hembygdsgården.
* Skyltar på svenska, engelska och tyska med beskrivning av stugorna har satts upp på alla stugor.
* Vykort med foton från Hembygdsgården har beställts och vi har dem nu till försäljning.
* En karta över Hembygdsgården har tagits fram och finns nu på anslagstavlan vid ingången.
* 30 maj ordnades ett stadslopp i Kisa. Vi ställde upp med 4 lag om 4 deltagare. I samband därmed beställde vi T-shirts med föreningens logga och texten Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening. Dessa har sedan kommit till användning vid aktiviteterna under sommaren.
* Under året har vi som vanligt haft uthyrt till Rotary en gång i veckan.
* Samarbete har under året skett med Misterfalls ängsförening och Intresseföreningen Kölefors Vaddfabrik.

Barbro Karlsson, Bert Waldau Nilsson och Bruno Germundsson

Barbro Karlsson, Bert Waldau Nilsson och Bruno Germundsson
Ett stort tack till Barbro Karlsson, Bruno Germundsson och Göran Landström som lämnade styrelsen vid årsmötet 2008.

Julstämning
Julstämning * 2 december var det dags för "Julstämning". I år hade vi, på allmän begäran, hantverkare som sålde sina alster, tyvärr fick de dock inte mycket sålt. Besökarna fick också julpyssla och göra kransar och vi sålde hembakade limpor och småkakor. Vi serverade som vanligt risgrynsgröt med skinksmörgås och kaffe med bröd. Det kom ca. 120 besökare som välkomnades av tomten som stod utanför och bjöd på glögg. Våffelcafé * Under sommaren hade vi öppet i kaffestugan under 10 torsdagar och serverade kaffe och våfflor. Cirka 300 personer hittade dit och Corren kom på besök och skrev om oss. Studiecirkel * Föreningen har ordnat en studiecirkel där vi gått igenom flera stugor och informerats om deras historia och vilka föremål de innehåller. Meningen är att flera skall kunna ställa upp och guida vid besök. 20 styck har deltagit och vi har träffats 4 gånger.

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial