En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Herrskapsdasset

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Herrskapsdasset

Herrskapsdasset har ursprungligen stått vid Mjölsefalls gård i Kisa socken och är en gåva till Hembygdsgården från Statens Domänverk.

Herrskapsdasset

Baksida av herrskapsdasset

Det flyttades till Hembygdsgården år 1991.

Baksida av herrskapsdasset

Dasset består av två skilda utrymmen med skilda ingångar.

Herrskapsdasset interiör

Enkel stol med hål

Herrskapsdasset

Herrskapsdasset

Byggnaden är knuttimrad med ett pyramidformigt tegeltak.

Tjänstefolkets ingång

Tjänstefolkets ingång

Det större rummet var för tjänstefolket och hade fyra hål. Det mindre rummet var för herrskapet och hade två hål.

Tjänstefolkets avdelning

Tjänstefolkets avdelning

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial