En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2009

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Bert Waldau  Nilsson
Vice ordförande: Katarina Svartz-Saint Cyr
Kassör: Leif-Göran Fredriksson
Sekreterare: Aina Johansson
Vice sekreterare: Hans Melkersson

Övriga ledamöter:
Lars-Ola Nysten
Alf Malmgren
Elisabet Karlsson

Suppleanter:
Göran Djurstedt
Karl Björklund
Kristina Svensson

Följande kommittéer har varit verksamma: Torpkommittén, byggnadskommittén och kommittén för Peter Casseldagen. Styrelsen har haft 11 sammanträden och ett arbetsmöte.

Antal medlemmar: Under 2009 har vi haft 288 betalande medlemmar, varav 20 stycken ständiga. Vi har dock ett 20-tal personer i medlemsregistret som inte betalat trots påminnelse.

Anläggningens skötsel:
I huvudbyggnaden har fönster och dörrar målats utvändigt. Baksidorna på Kungsstugan, Mjellerumsboden och nedre Loftboden har rödfärgats.  Flaggstängerna vid entrén har bytts ut och flaggstängerna vid kaffestugan har målats. Långebråta loge har gjorts i ordning invändigt och kan nu användas för dans eller som utställningslokal.

Ny gärdesgård vid huvudbyggnaden - klicka på bilden ovan

Vid huvudbyggnaden har en ny gärdesgård hägnats. En ny trappa har iordningställts från Hultstugan ner till skolmuséet.

Krabbriket innan rivning - klicka på bilden ovan

I samband med rivning av det så kallade Krabbriket har vi hämtat cirka 100 fönsterrutor med gammalt glas. Ny kyl och frys har köpts till kaffestugan.

Ny parkeringsplats nedanför Logen - klicka på bilden ovan

I maj månad påbörjades arbetet med att iordningställa en ny parkeringsplats nedanför Logen, men arbetet fick avbrytas på grund av att fastighetsägaren vid tillfartsvägen skall sälja sin fastighet. Vi får avvakta tills det blir klart.

Raymond Johansson - fotografera och registrera föremål

Raymond Johansson fotografera och registrera föremål

Anställningar:
Raymond Johansson anställdes den 1 mars och fortsätter det löpande arbetet med att fotografera och registrera föremål. Han har också funktionen som vaktmästare och sköter hela hembygdsgården både in- och utvändigt. Raymond svarar även för uthyrning, bussresor, samkväm m m på Hembygdsgården samt administrativa arbeten, till exempel utskrift av program, informationsblad och olika uppföljningar. Han medverkar också i stor omfattning med underhålls- och reparationsarbeten på Hembygdsgårdens alla byggnader och övriga installationer. Under vintertid arbetar han, under möjlig tid, med registrering av information i sökfälten under bilderna i Kindabild.

Uthyrning och guidning hade även under 2009 en ökande trend och Raymond har uppskattat antalet besökare på Hembygdsgården till totalt cirka 6 000 personer, varav cirka 360 har guidats. Även i år har vi haft flera bussresor som besökt Hembygdsgården och här har också Yvonne Carlsson medverkat så att allt fungerat på bästa sätt.

Adam Byrne har fortsatt det mycket omfattande arbetet med att skanna och lägga in bilder i kindabild.se. Han avser att under 2010 lägga ut ett mycket stort antal intressanta foton på Kindabild.
Foto: Axel Ramstedt från 1920-talet
Foto: Axel Ramstedt från 1920-talet Under året har föreningen också, av Ylva Ramstedt, fått en samling glasplåtar som fotograferades på 1920-talet av hennes far skräddaren Axel Ramstedt. Adam har gjort över 900 skanningar på detta material. John Hermansson och Majlis Carlsson, Falkemåla har därefter försökt identifiera personerna på bilderna och målet är att lägga ut materialet på Kindabild under 2010.
Webbsidan 2009
Under året har Adam också, i samverkan med styrelsen, löpande uppdaterat vår hemsida kisahembygdsgard.se Han har också där utformat en ny sida ”aktuellt” där styrelse- medlemmarna själva kan utforma och ta upp aktualiteter som man vill ha ut på hemsidan. Han har också medverkat vid utformningen av programblad och föreningens reklamplats på informationstavlorna till Kinda kommun. Övrigt: Asta Sandberg och Barbro Karlsson har varit värdinnor under året. Vi har som vanligt haft uthyrt till Rotary en gång i veckan under året med drygt 900 besökare.
Barbro Bragée 70 år - klicka på bilden ovan. Som födelsedagspresent fick Barbro ett äppelträd av hembygdsföreningen och det planterade hon glatt på hembygdsgården.

Verksamhet 2009
I samband med årsmötet den 8 mars berättade Ann-Louise Södersten om den planerade Amerikaveckan i Kinda och Ydre den 12 – 21 juni.

Familjen Andersson - Kättestorp, Horn

Familjen Andersson - Kättestorp, Horn
Hela familjen omkom på Titanic natten mellan 14 och 15 april 1912
Foto: Adolf Stahre troligen kring 1910

Den 19 april ordnade vi med visning och guidning i Logen och fotomuseet. Med tanke på Amerikaveckan visade Kindabild bilder på alla personer från Kinda som reste med Titanic.

Den 25 april hade vi arbetsdag på Hembygdsgården med städning och fönsterputsning i de olika husen.

Den 6, 7 och 8 maj hade årskurs 8 sina sedvanliga historiedagar på Hembygdsgården. Stugorna och Logen var öppna, så även allmänheten var välkomna att besöka dem.

Lågstadiets elever i Skolmuseet

Lågstadiets elever i Skolmuseet

Den 18, 19 och 20 maj kom lågstadiets elever till Hembygdsgården och fick pröva på ”så gjorde man förr”, till exempel att gå i skolan på gammalt vis, byka, skura mattor och tillverka vispar.

Nationaldagens högtidstalare Göran Lambertz

Nationaldagens högtidstalare Göran Lambertz

Nationaldagen den 6 juni firades på sedvanligt sätt på Hembygdsgården med många besökare. Efter ceremonierna serverade vi kaffe med bröd som även i år sponsrades av Kinda kommun.

I samband med Amerikaveckan ordnade hembygdsföreningen tillsammans med Gillet logdans den 13 juni och vi serverade kaffe.

Amerikaveckan 12 - 21 juni 2009

Amerikaveckan 12 - 21 juni 2009

Peter Casseldagen den 14 juni ingick i Amerikaveckans program i Kinda och Ydre.
Vi serverade som vanligt lunch som hade tillagats av Gerd Pettersson och Barbro Brageé. Vi hade öppet med guidning i stugorna och i Logen och fotomuseet. Torbjörn Gustafsson talade om utvandrarna från Östergötland och som blivit journalister och författare i USA. Bo och Tina Frid underhöll med programmet Karl-Oskar och Kristina – en musikalisk resa med sånger från bland annat Kristina från Duvemåla.

Kisa allsång till Bertil Nilssons Minne - klicka på bilden ovan

Den 28 juli arrangerade vi allsångskväll tillsammans med ”Kisa allsång för Bertil Nilssons Minne”. Det kom närmare 1 000 personer. Vi hade lotterier och serverade kaffe och smörgås samt sålde glass och varm korv. Fred Johansson ledde allsången och många artister medverkade

Under juli månad hade vi öppet i kaffestugan på torsdags- och söndagskvällar med servering av kaffe och våfflor. En nyhet för säsongen var möjlighet till visning och guidning i museet i Logen. Våffelkvällarna lockade totalt cirka 460 besökare.

Den 1 augusti var det Hembygdsgårdarnas dag. Vi hade guidning i stugorna och Logen och serverade kaffe och våfflor i kaffestugan.

Besök på Målerås glasbruk

Besök på Målerås glasbruk

Den 23 augusti hade Gerd och Karl-Oskar ordnat en givande sommarresa med buss till Målerås med guidning i Hönsa Lottas luffarmuseum som innehöll flera hundra luffararbeten. Guiderna berättade om bygdens luffare och deras leverne och om Hönsalotta Vi gjorde även ett besök i Målerås glasbruk och dess fina utställningar. Dagen avslutades i Madesjö, Nybro med besök i hembygdsmuseet i de gamla kyrkstallarna som är en av landets längsta träbyggnader och innehåller ett 20-tal unika miljöer och cirka 7 000 föremål. Resan blev mycket uppskattad.

Årets torpvandring till Johan Bäckström födelsetorp

Årets torpvandring till Johan Bäckström födelsetorp

Den 13 september ägde årets torpvandring rum med besök vid Johan Bäckström födelsetorp, Bäckstugan i Tidersrum samt besök på platsen för Bjärkefalls Torvströfabrik. Göran Djurstedt och Ingvar Johansson berättade först om torvmossen och därefter om torvströfabriken som byggdes 1919 och var i drift in på 1950-talet och tillverkade 20 000 balar per år. Torvbrytningen utfördes för hand med speciella spadar. Besökarna fick promenera ut på den gamla torvmossen och se spåren av täktverk samheten.Sedan förflyttade sig deltagarna till Johan Bäckströms födelsetorp Bäckstugan. Där berättade Göran Djurstedt om målaren Johan Bäckströms liv och Anki Folby målade ett mindre skåp i Bäckströms stil. Ett 70-tal personer deltog i vandringen som blev mycket uppskattad.

På arbetsdagen den 26 september ställdes alla trädgårdsmöbler in för vinterförvaring.

Göran Djurstedt

Göran Djurstedt

Den 5 oktober ordnade vi berättarafton. Göran Djurstedt visade Gillis Johanssons film från 1974 om kolning vid Tolvmnnabacken. Göran gestaltade rollen som kolare och kommenterade filmen på ett illustrativt sätt. Ett 20-tal personer deltog och vi serverade kaffe.

Julstämning på Hembygdsgården - klicka på bilden ovan

Den 29 november var det dags för ”Julstämning” med mer än 100 besökare. Besökarna välkomnades av tomten som bjöd på glögg. Gerd Pettersson bakade kakor tillsammans med barnbarnen. Besökarna fick möjlighet att göra egna kransar och handla av hantverkarna. Vi sålde hembakade limpor och frukt och serverade ett 60- tal portioner risgrynsgröt med skinksmörgås samt kaffe och kaka samt ett 40-tal kaffe med skinksmörgås och kaka.

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial