En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Om Kindabild

Välkommen till Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening i samarbete med Östergötlands Länsmuseum, Kulturarv Östergötland, Kinda kommun och Kinda-Ydre Sparbank presenterar, Kindabild. Över hundra år av Kindabygdens fotohistoria med cirka 50 000 - 100 000 bilder kommer nu för första gången att vara tillgänglig för allmänheten.

Projektet www.kindabild.se har givit oss möjlighet att dokumentera och vidareförmedla en unik bildsamling. Samlingen innehåller ett mycket omfattande material från flera fotografers yrkesliv, som tillsammans spänner över ett sekel; från 1800-talets slut till 1900-talets senare hälft. Fotografierna är i huvudsak porträtt, men även bilder från arbetslivet och olika händelser i Kinda med omnejd samt landskapsbilder ingår i samlingen.

De fotografer, vars verksamhet finns bevarad och presenterad i samlingen, är följande:

Emilia Johansson, som på 1880-talet flyttade till Kisa från Nykil och startade fotoateljé, vid Kärleksstigen i Kisa. Hon fotograferade mycket från arbetslivet och händelser i både vardag och fest, samt porträtt (ett fåtal bilder finns bevarade).

Adolf Stahre, som kom från Kisa, etablerade sig 1903. Under hans tid flyttades affären till Starebo vid Grönedegatan i Kisa. Det huvudsakliga materialet efter honom består av porträttbilder från ateljémiljö.

Eric Falk, som ursprungligen kom från Dalarna, påbörjade sin fotografiska verksamhet i Kisa i början av 1920-talet. Hans arbete består dels av porträtt och dels av landskapsbilder, som det också producerades vykort av.

Lars Pettersson är den sista i raden av de fotografer, som finns representerade i samlingen. Han tog, tillsammans med kompanjonen Sven-Ove Svensson, över verksamheten 1955. I början av 1960-talet flyttades verksamheten till Storgatan 34, där Lars så småningom själv drev rörelsen fram till år 2000.

BAKGRUND

Tack vare fotografen Lars Pettersson, som drev rörelsen Falks efter. Kisa foto, har samlingen bevarats till stor del intakt. I och med att han avslutade sitt yrkesverksamma liv, skänkte han sin fotografiska utrustning med äldre ateljékameror och interiörer mm. till Kisa Västra Eneby Hembygdsförening. Efter fotografen Lars Petterssons bortgång 2001, tillföll även den unika fotosamlingen, Kisa Västra Eneby. Hembygdsförening, genom donation från syskonen Ragnhild och Hans Pettersson. Samlingen innehåller glasplåtar, som till största del finns kvar i sina originallådor, samt negativ från den senare delen av 1900-talet. Negativsamlingen omfattar uppskattningsvis mellan 50 000 och 100 000 negativ, varav större delen är porträtt. Föreningens målsättning är att i framtiden kunna exponera delar av den i sina utställningar på hembygdsgården i Kisa, där vi har för avsikt att bygga upp en tidstypisk fotoateljé från början av sekelskiftet.

FÖRÄNDRINGAR
Ansvarig för detta omfattande dokumentations- arbete är Adam Byrne, som är projektanställd av Hembygdsföreningen. Han har utarbetat databasen och sköter arbetet med att skanna in de äldre negativen. Eftersom dokumentationen fortfarande pågår, kommer materialet som presenteras på kindabild att successivt utökas och kompletteras.

FRAMTIDSUTSIKTER
Som nämndes tidigare, i arbetet med att tillgängliggöra denna unika kulturskatt samverkar Hembygdsföreningen med Östergötlands Länsmuseum, Kulturarv Östergötland och Kinda kommun. Det ser vi som en garant för hållbarhet och utveckling. Projektet sponsras också av Kinda Sparbank. Som en ideell förening, har vi dock mycket begränsade ekonomiska resurser och förutsättningar att bedriva detta dokumentationsarbete. För att kunna garantera en fortsatt dokumentation och utveckling av webbsidan kommer vi att vara beroende av externa resurser. Vi tar därför tacksamt emot bidrag och donationer för att kunna fullfölja denna kulturgärning.

Vill ni bidra till utvecklingen och fortlevnaden av projektet Kindabild, kan ni göra det genom en insättning på Kinda-Ydre Sparbank konto nr:
"8158-8, 03 032 297-8". Märk talongen Kindabild och notera insättare om ni önskar. Nämnda konto är enbart avsatt för detta projekt.

MÅLSÄTTNING

I och med projektet Kindabild vill vi både bevara och förmedla det unika kulturarvet, som dessa bilder utgör, och genom databasen levandegöra en del av vår historia. Vår ambition är att göra denna omfattande kulturskatt tillgänglig för alla intresserade, både inom och utanför Kinda kommun. Förhoppningen är att Kindabild inte bara ska vara en databas med bilder.
Med hjälp av er som besöker sidan, hoppas vi få hjälp med kompletterande kunskap och fakta om de människor och miljöer som publiceras på bilderna; uppgifter om vilka de var, deras härstamning, sysselsättning och livsöden med mera. Med er hjälp kan den här webbsidan bli ett levande tidsdokument. De som har kunskap och information, som vi i dag inte har, ska enkelt kunna förmedla den till en administratör på webbsidan. Om intresse finns kan föreningen även tänka sig att anordna studiecirklar, där vi kan hjälpas åt att kartlägga information kring bilderna. Målet är att materialet ska kunna användas av många olika intressenter.

Kindabild

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial