En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2010

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Bert Waldau  Nilsson
Vice ordförande: Katarina Svartz-Saint Cyr
Kassör: Leif-GöranFredriksson
Sekreterare: Alf Malmgren
Vice sekreterare: Elisabeth Karlsson

Övriga ledamöter:
Lars-Ola Nysten
Hans Melkersson
Kristina  Svensson

Suppleanter:
Göran Djurstedt
Ing-Marie Kronström
Anders Jörneskog

Följande kommittéer har varit verksamma: Torpkommittén, byggnadskommittén och Peter Casselkommittén. Styrelsen har haft 11 sammanträden och ett arbets- och planeringsmöte.

Antal medlemmar: Under 2010 har vi haft 298 betalande medlemmar varav 18 stycken ständiga. Vi har dock 36 personer i medlemsregistret som inte betalat.

Byggnadskommittén: Underhåll på Hembygdsgården

Under våren började Raymond, Leif och Isman Seed Bashir att plocka ned, kitta om, måla och sätta upp samtliga fönster i uteserveringen. Under året har sedan Raymond fortsatt med samma arbete på fönstren i kaffestugan och Hovby Slott. Även rödfärgning av kaffestugan har utförts.

Raymond Johansson  kittar om och målar fönster

Raymond Johansson kittar om och målar fönster

I projektet ”Hus med historia” har vi bytt ut den utslitna yttertrappen i Hovby Slott med nya kraftigare ekplankor och räckena har målats. Ytterväggarna mot Rotaryrummet och biblioteket har lagats och målats. Spruckna innerväggar i dessa rum har lagats och väggar och tak har målats i behövlig omfattning.

Karl-Oskar, Lars-Ola och Leif-Göran lagar trappan  - klicka på bilden ovan

I Kungsstugan har vi plockat ned taket, rengjort, satt upp och målat det i flera steg. Vi lagade och målade också väggarna i Kungsstugan. Arbetet i detta projekt har skett med experthjälp av Sture Johansson Horns måleri. Vi själva, Karl-Oskar, Ola, Raymond och Leif har lagt ned nära 500 timmar ideellt arbete på detta. Efter godkänd kontroll av byggnadsantikvarie Marie Hagsten och vår redovisning till Länsstyrelsen har vi fått bidrag från Riksantikvarieämbetet för våra faktiska kostnader i projektet.

Leif-Göran, Karl-Oskar, och Lars-Ola får experthjälp av Sture Johansson Horns måleri - klicka på bilden ovan.

Beträffande nya parkeringen nedanför nya logen så har inget gjorts i år då försäljningen av ”gamla sjukhemmet” inte skett och vi måste avvakta ny ägare.

Bäckskolan klass 2 - klicka på bilden ovan

Skolan på Hembygdsgården
I år har vi utökat vårt samarbete med skolorna. Förutom, som tidigare, då högstadiet årskurs 8 från Värgårdsskolan och lågstadiet från Bäckskolan har besökt oss hade vi i år även besök av förskolorna från Tornhagen, Bäck, Bergdala och Arken samt mellanstadiet från Stjärneboskolan. Det är första gången där samtliga skolstadier besöker oss under ett år. Detta arbete är ett stort åtagande för oss och vi får tacka alla, som ideellt ställer upp och hjälper till med de många olika aktiviteter som vi anordnar för skolbarnen.

Anställningar:
Adam Byrne har under året varit fortsatt anställd för att fortsätta sitt trägna arbete med att skanna, renovera, registrera och dokumentera nya bilder samt sköta webbsidans verksamhet.
Kindabild har under 2010 vuxit med ytterligare ett kapitel i sin egen och Kindas historia. Över 16 500 nya filer lades i september till samlingen. Merparten av dem (drygt 13 000) är från Lars Petterssons samling och ca 500 filer är från Erik Falk. En större del av motiven utgörs av skol- och konfirmationsfoton samt bilder från olika högtidsdagar.
Därutöver har Kisa Västra Eneby Hembygdsförening och Kindabild fått ett extra tillskott från anhöriga till Axel Ramstedt, vilka skänkt glasplåtarna från dennes privata samling. Dessa skildrar unika glimtar från vardagen på 1920-talet, bland annat från Korpklev med omnejd samt Stockholm.

Adam Byrne, som ansvara för ”Kindabild har sammanställt statistik över hur besöksfrekvensen på ”Kindabild” respektive föreningens hemsida har förändrats över året. Den visar på en ökande besöksfrekvens på både Kindabilds och hembygdsföreningens hemsida och man kan dra slutsatser om samband mellan aktiviteten och ”marknadsföringsinsatser”.

Under året har också bildats en fotogrupp under Gerd Petterssons ledning, som med jämna mellanrum träffats för att på bilderna identifiera personer, händelser och miljöer. Raymond Johansson har också i mån av tid arbetat som administratör med att komplettera informationen. Detta har ökat såväl mängden information som sökbarheten och besöksfrekvensen. Styrelsen kan konstatera att Kindabild på allvar börjat väcka uppmärksamhet och ökat i omfattning, vilket vi hoppas ska ge nya spinnoffeffekter för kommande verksamhetsår.

Anställningar forts.

Raymond Johansson fortsätter det löpande arbetet med att fotografera och registrera föremål. Han har också funktionen som vaktmästare och sköter hela hembygdsgården både in- och utvändigt. Raymond arbetar även med uthyrning, bussresor, samkväm mm inom hembygdsgården samt administrativa arbeten som t.ex. utskrift av program, infoblad olika uppföljningar mm.

Raymond medverkar också i stor omfattning, med underhålls- och reparationsarbeten på Hembygdsgårdens alla byggnader och övriga installationer. Under vintertid arbetar han, under möjlig tid, med registrering av information i sökfälten under bilderna i Kindabild.
Uthyrning och guidning har 2010 haft en ökande trend och antal besökande på hembygdsgården har också ökat. Även i år har vi haft flera bussresor till Hembygdsgården.

Verksamhet 2010
Ordförande i Östergötlands Hembygdsförening, Magnus Davidsson, gästade föreningen vid årsmötet den 7 mars. Han presenterade sig själv och gav en kort information om Hembygdsförbundet.
Den 6 och 7 maj hade årskurs 8 sina sedvanliga historiedagar på Hembygdsgården.
Stugorna var öppna, så att även allmänheten hade möjlighet att besöka dem.

Värgårdsskolan Klass 8

Värgårdsskolan Klass 8

Den 10, 11 och 12 maj kom lågstadiets elever till Hembygdsgården och fick pröva på ”Så gjorde man förr”, t ex att gå i skolan på gammalt vis, byka, skura mattor, tillverka vispar.
Nationaldagen den 6 juni firades på sedvanligt sätt på Hembygdsgården med många besökare. Vi serverade kaffe med bröd, vilket även i år sponsrades av Kinda kommun.

Arbetsdag på hembygdsgården - klicka på bilden

Den 15, 16 och 17 juni kom förskolans elever till Hembygdsgården och fick delta i programmet ”Lekar och prylar förr.”

Onsdagar och söndagar från 4 juli till 8 augusti fanns Våffelcafé på hembygdsgården.

Kisa allsång till Bertil Nilssons Minne

Kisa allsång till Bertil Nilssons Minne

Den 29 juli arrangerade vi en allsångskväll tillsammans med ”Kisa allsång till Bertil Nilssons Minne”. Det kom ca 1200 personer och vi serverade kaffe, smörgås och kaka, glass och varm korv.
Söndag den 1 augusti var det ”Hembygdsgårdarnas dag” samt ekumenisk gudstjänst. Vi serverade kaffe och våfflor i kaffestugan och vi hade guidning i stugorna.

Lördagen den 7 augusti ägde vernissage rum i parken med lokala konstnärer.

Söndagen den 22 augusti hade Gerd och Karl-Oskar ordnat en sommarresa med buss till Norra Östergötland med besök i bland annat Björke vävstuga, lantbruksmuseet i Ljusfallshammar, Hävla Bruk och hantverksbyn i Rejmyre. Resan upplevdes som mycket lyckad av de 33 deltagarna.

Den 15 september hade mellanstadiet en temadag på Hembygdsgården.

Söndagen den 3 oktober genomfördes traditionsenlig Berättarkväll. Medlemmen John Hermansson hade förmedlat kontakten med paret Vega och Lennart Andersson, som berättade om Fröding och sjöng hans dikter.

Julstämning på Hembygdsgården
Den 28 november var det dags för ”Julstämning”. Tomten bjöd på glögg och Gerd bakade kakor tillsammans med barnbarnen. Besökarna fick möjlighet att göra egna kransar och handla av hantverkarna och vi sålde hembakade limpor och frukt. Vi serverade ett 80-tal portioner risgrynsgröt med skinksmörgås samt kaffe och kaka.

Övrigt
Asta Sandberg och Aina Johansson har varit värdinnor under året.
Vi har som vanligt haft uthyrt till Rotary en gång i veckan under året.

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial