En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2011

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Bert Waldau Nilsson
Vice ordförande: Katarina Svartz – Saint Cyr
Kassör: Leif-GöranFredriksson
Vice kassör: Lars-Ola Nysten
Sekreterare: Alf Malmgren
Vice sekreterare: Elisabet Karlsson

Övriga ledamöter:
Kristina  Svensson
Kent Blomberg

Suppleanter:
Göran Djurstedt
Ing-Marie Kronström
Anders Jörneskog

Följande kommittéer har under året varit verksamma:
Torpkommittén, byggnadskommittén och Peter Casselkommittén. Styrelsen har haft 11 sammanträden och ett arbets- och planeringsmöte.

Medlemmar:
Under 2011 har vi haft 318 betalande varav 18 st. ständiga. Vi har dock 37 personer i medlemsregistret för 2011 som inte betalat.

Raymond målar Övre loftboden

Raymond målar Övre loftboden

Anställningar
Vaktmästare: Raymond Johansson fortsätter det löpande arbetet med att fotografera och registrera föremål. Han har också funktionen som vaktmästare och sköter hela hembygdsgården både in- och utvändigt. Raymond arbetar också med uthyrning, bussresor, samkväm mm inom hembygdsgården samt administrativa arbeten som t.ex. utskrift av program, infoblad olika uppföljningar mm. Han medverkar också i stor omfattning, med underhålls- och reparationsarbeten på Hembygdsgårdens alla byggnader och övriga installationer.

Under vintertid arbetar han, under möjlig tid, med registrering av information i sökfälten under bilderna i Kindabild samt medverkar även vid de populära "identifikations- träffarna”. Uthyrning och guidning har även 2011 haft en ökande trend och antal besökande på hembygdsgården har också en liten ökning. I år har vi dock inte haft några bussresor till Hembygdsgården.

Studiegruppen på Hembygdsgården

Studiegruppen på Hembygdsgården
Studiegruppen identifierar personer och platser från Kindabilds gamla foton.

Arbetet med att skanna och lägga in bilder i databasen Kindabild har under 2011 fortsatt genom Adam Byrnes försorg. Under året har en grupp administratörer regelbundet träffats på hembygdsgården för att gemensamt identifiera personer och platser och på så vis hjälpa till att utöka den historiska dokumentationen till databasens bilder. Innehåll och sökbarhet har tack vare detta ökat över förväntan, även om mycket material fortfarande återstår att dokumentera.

Kindabild på Kisa bibliotek - klicka på bilden ovan

Under sommaren arrangerade föreningen under Adam Byrnes ledning en utställning om Kindabild på Kisa bibliotek. Utställningen visade ett axplock av den unika bildsamlingen och innehöll såväl panoramavyer från olika epoker, som samhällsmiljöer, byggnader och ateljébilder. Utställningen rönte otroligt stor uppskattning med många besökare och publicitet, som vidgat intresset för Kindabild.

Kommer på Kindabild 2012. Inger "Pippi" Nilsson & Anna-Karin "Kisa Magnusson" bland tusentals andra ny- gamla bilder - klicka på bilden ovan.

Byggnadskommittén - Underhåll Hembygdsgården
Kisa Hembygdsgård - Vård av anläggningen.Under våren flyttade vi ”Naftakiosken” till iordningställd plats nedanför handelsboden på Hembygdsgården. Själva flytten utfördes på ett skickligt och imponerande sätt av Tord och Kurt Johansson. Vi får också tacka för att de sponsrade hela detta arbete.

Naftakiosken på väg till Hembygdsgården - klicka på bilden ovan

Beträffande ”nya parkeringen” så blev det äntligen klart med berörda markägare att vi fick göra väg dit. Arbetet med detta och slutligt arbete med själva parkeringen utfördes av Kalle Engdahl till subventionerad kostnad för föreningen. Totalt kostnad 47 630 kr på ”nya parkeringen” under 2011 samt en hel del ideella timmar.

Den nya parkering - klicka på bilden ovan

Torpkommitténs verksamhet 2011
Kommitténs medlemmar Göran Djurstedt, sammankallande, Sören Andersson, Pär Johansson, Hans Melkersson och Bruno Germundsson samlades till ett möte vid Sunds bruk i Ydre den 19 april. Vi förberedde där en kulturvandring i samarbete med Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre, varför guiden Lars Sander var inbjuden. Göran Djurstedt presenterade den nya torpkartan med tillhörande beskrivning. Sören åtog sig att tillverka torpskyltar.
Den 5 september samlades torpkommittén på Hembygdsgården. Särskilt inbjudna var Roland Yngve från Naturskyddsföreningen, Torbjörn Lindqvist, Corren och Michael Nordin, Kindaposten. Vi fick reklam för den nya kartan i tidningarna. Pressklipp finns i kommitténs arkiv.

Den nya Torp- och Kulturbebyggelse karta - klicka på bilden ovan
Nu även med Kulturbebyggelse samt del av Ulrika och GPS koordinater.

Karta och skiva kan köpas hos: Torpkommitténs ordf. Göran Djurstedt, Kisa. Tel. 0494-10021 / godj@passagen.se Kostar 200 kr

Torpkommitténs forts.
Kulturvandringen söndagen den 18 september vid den gamla industrimiljön Sunds bruk blev lyckad och lockade ett 40-tal intresserade.
Den 12 december hade kommittén åter en träff på Hembygdsgården. Vi konstaterade att den nya kartan med koordinater är uppskattad. Göran Djurstedt har här lagt ner ett mycket omfattande arbete både vid datorn och i fält.
Pär Kronström föreslogs ingå i kommittén och överta skötseln av arkivet. Vi planerar att ha en torpvandring på Sundsnäs marker i september 2012.

Övrigt
Asta Sandberg och Aina Johansson har varit värdinnor under året.
Vi har som vanligt haft uthyrt till Rotary en gång i veckan under året.

Skolan på Hembygdsgården

Även i år har vi utökat vårt samarbete med skolorna. Vi har nu alla stadier, från förskolan till och med universitetet som besöker oss. Totalt har cirka 500 elever gjort olika aktiviteter vid Kisa hembygdsgård.

Först hade vi besök från Universitetets internationella linje. Därefter var det högstadiet klasser av 8;or från Värgårdsskolan som kom och arbetade med sina uppgifter. Lågstadiet klasserna 1, 2 och 3 från Bäckskolan har besökt oss under tre dagar i slutet av maj. Förskolorna från Tornhagen, Bäck, Bergdala och Arken var hos oss två dagar i mitten av juni.

Femteklassarna från Stjärneboskolan

Femteklassarna från Stjärneboskolan

Femteklassarna från Stjärneboskolan kom i september och för första gången hade vi även årskurserna 3, 4 och 5 från Horn som också ville komma och besöka oss.
Detta arbete är ett stort åtagande för oss och vi får tacka alla, som ideellt ställer upp och hjälper till med de många olika aktiviteter som vi anordnar för besökande skolor.

Projektet Hus med historia
I projektet ”Hus med historia” har vi under året gjort stor utvändig renovering och målningsarbete på Övre Loftboden, Nedre Loftboden samt Lusthuset. Lusthuset har också försetts med vindflöjel på taket. Invändigt har golvet bytts ut och väggfasta bänkar monterats. Till allt detta har ”gamla” plankor använts. Vi själva, Karl-Oskar, Ola, Raymond och Leif har lagt ned nära 500 timmar ideellt arbete på detta.

Se bildspel nedan om Övre Loftboden


Se bildspel nedan om Nedre Loftboden -
Se bildspel nedan om Lusthuset

Efter godkänd kontroll av byggnadsantikvarie Marie Hagsten och vår redovisning till Länsstyrelsen har vi fått bidrag från Riksantikvarieämbetet för våra faktiska kostnader i projektet.

Projektet Hus med historia - klicka på bilden ovan
Raymond Johansson, Lars-Ola Nysten, Karl-Oskar Pettersson & Leif-Göran Fredriksson bakom kameran

Utanför hus med historia har Raymond arbetat med renovering av Hultstugan samt en hel del ”fönsterarbeten” där och på Rökingestugan. En del knutbräder på Hovby Slott har också bytts ut. Vi har även påbörjat arbetet med en ny anslagstavla vid entrén. LONA-projektet har ej påbörjats under året.

Verksamhet 2011

Föreningens årsmöte hölls den 6 mars. Karl- Oskar Pettersson berättade om föreningens 89-åriga historia.
Lördagen den 16 april genomfördes den sedvanliga arbetsdagen med städning av stugorna och utsättning av sommarmöblerna. Den 5 och 6 maj hade årskurs 8 sina sedvanliga historiedagar på Hembygdsgården. Stugorna var öppna, så att även allmänheten hade möjlighet att besöka dem.

”Så gjorde man förr” - klicka på bilden ovan
Bäckskolan på besök
Den 30, 31 maj och 1 juni
kom lågstadiets elever till Hembygdsgården och fick pröva på ”Så gjorde man förr”, t ex att gå i skolan på gammalt vis, byka, skura mattor, tillverka vispar.
Nationaldagen den 6 juni firades på sedvanligt sätt på Hembygdsgården med många besökare. Länets nye landshövding, Elisabeth Nilsson, höll högtidstalet. Vi serverade kaffe med bröd och korv, vilket även i år sponsrades av Kinda kommun.

Nationaldagen den 6 juni - klicka på bilden ovan

Den 14, 15 och 16 juni kom förskolans elever till Hembygdsgården och fick delta i programmet ”Lekar och prylar förr.
Mellan den 28 juni och 20 juli kunde allmänheten besöka Kinda bibliotek och upptäcka Kindas dolda bildskatt i databasen Kindabild. Torsdagar och söndagar från 30 juni till 7 augusti fanns Våffelcafé på hembygdsgården.

Under Amerikaveckan genomfördes följande arrangemang på hembygdsgården; Lördagen den 23 juli logdans till tonerna av Durspelssmederna.
Söndagen den 24 juli genomfördes, i samarbete med bl.a Peter Casselsällskapet, Peter Casseldagen.

Kisa allsång med Louise Hoffsten, Lars Winnerbäck, Fredrik "Frallan" Jonsson och Inger Nilsson - klicka på bilden ovan

Tisdagen den 26 juli allsångskväll tillsammans med ”Kisa allsång till Bertil Nilssons Minne”. Det kom cirka 1 200 personer och vi serverade kaffe, smörgås och kaka, glass och varm korv.
Söndag den 7 augusti var det”Hembygdsgårdarnas dag” samt ekumenisk gudstjänst. Vi serverade kaffe och våfflor i kaffestugan och vi hade guidning i stugorna. Temautställning ”Kaffetåren den bästa är” i nya logen.

Sommarresa till Boxholm, Gammelbyn Hultet, Tranås & Asby - klicka på bilden ovan

Söndagen den 28 augusti hade Gerd och Karl-Oskar ordnat en sommarresa med buss. Besök gjordes i Bruksmuseet i Boxholm och i Gammelbyn Hultet. Därefter gick färden vidare till Tranås med band annat besök i Eriksbergs museum. Under hemresan gjordes ett stopp i Asby, där gruppen fick en föreläsning och se en utställning om Andrew Peterson. 32 deltagare deltog i resan.
Den 14 september hade mellanstadiet en temadag på Hembygdsgården.

Lars Sanders kulturvandring vid Sunds bruk - klicka på bilden ovan

En kulturvandring, arrangerad av torpkommittén, med Lars Sanders som ledare, genomfördes söndagen den 18 september vid masugnsområdet vid Sunds bruk. 40 personer deltog i vandringen.
Söndagen den 3 oktober genomfördes traditionsenlig Berättarkväll. 40 personer lyssnade till Torbjörn Nilsson, som kåserade och berättade om Kisas historia och utveckling

Den 4 december var det dags för ”Julstämning”. Tomten bjöd på glögg. Besökarna fick möjlighet att köpa kransar tillverkade av föreningsmedlemmar och vi sålde även hembakade limpor och frukt. Vi serverade risgrynsgröt med skinksmörgås samt kaffe och kaka.

Till sist, Bilder från Julfesten 2011-12 Se bildspel nedan 

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial