En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Mangårdsbyggnaden

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Hovby Slott - mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är en ståtlig herrgårds- byggnad från Hovby gård i Västra Eneby socken, och är den första byggnaden som uppfördes på Hembygdsgården i Kisa.

Mangårdsbyggnaden före nedmonteringen

Mangårdsbyggnaden före nedmonteringen

Det var Kisa-Västra Eneby Hembygdsförenings tanke att den skulle kunna användas som samlingslokal. Huset hade en längre tid stått tomt, och för att det inte helt skulle förfalla, förvärvades det av Hembygdsföreningen år 1927. Det flyttades och uppfördes 1927-28, och invigdes år 1929. Huset är en rymlig timmerbyggnad i en våning, stor vindsvåning och med ett så kallad säteritak av vanlig herrgårdsstil från 1600-talets mitt.

Mangårdsbyggnaden baksidan

Mangårdsbyggnaden baksidan

När byggnaden monterades ned hittade man bland grundstenarna ett mynt på 1/4 öre från 1644, och man tror att det är byggnadsåret, eftersom Hovby gård då också blev säteri. Byggnadsstilen är helt symmetrisk karolinsk, med förstuga och stor sal i mitten samt två rum vid vardera gavel. (För att få en större sal togs vid återuppförandet väggen bort mellan salen och det sydvästra gavel- rummet)

Spiskök

Huset saknade ursprungligen kök, då köket troligen varit förlagt till en flygel på gården. (På senare tid har ett modernt kök inretts i det sydöstra gavelrummet). Den höga stenfoten och dubbeltrappan är rekonstruktioner från gamla fotografier. Mangårdsbyggnadens köksingång tillbyggdes 1997 med en förstuga. Timmer till byggnationen kom från torpet Backen i Kisa socken, och ingången försågs samtidigt med en ramp för handikappade besökare.

Skomakarmästarna i Kinda 1906

Skomakarmästarna i Kinda 1906

År 1906 togs detta foto. Det är skomakarmästare från Kindabygden som är samlade framför garveriets affärs- och huvudbyggnad. Orsaken är att garvare J.A,Andersson avlidit. Vår far, tillika svåger med garvare Andersson hade inbjudit skomakarmästarna (kunder vid garveriet) till en sammankomst för att hedra minnet av garvare Andersson. Betänk att de flesta mästarna på kortet hade söner och gesäller som arbetade hos sig. Nu är den yrkeskåren ett minne blott. Om skomakarnas och garveriets historia rekommenderas att läsa "En bok om Kisa socken, band 4.) Tavlan är skänkt till Kisa Bygdegård 1988, av Bernt och Stig Sandström.

Tavlan av Allan Manneberg

Tavlan av Allan Manneberg

En intressant tavla från mitten av 1800-talet återger en bild av Hovby mangårdsbyggnad. Tavlan har en text av Allan Manneberg, som beskriver den tragiska händelsen på Hovby, då en ung flicka mördades. Fixeras blicken stadigt på bilden, kan man kanske se den mördade flickan.

Hovby Slott - mangårdsbyggnaden idag

Hovby Slott - mangårdsbyggnaden idag 

Ägare till Hovby gård var i början av 1600- talet översten Erik Slatte. Troligen byggdes sedan mangårdsbyggnaden av hans efter- trädare Gustaf Drake (sjörövaren i Viktor Rydbergs "Fribytaren på Östersjön").

Traditions dominanten Nils Dacke figurerar också i gårdens historia. På en innervägg i ett av de mindre gårdshusen fanns ett porträtt målat, som skulle föreställa Nils Dacke. Bilden är nu borta, men konstnären Nils Månsson Mandelgren avmålade den på 1840-talet. Bilden publicerades senare i kalendern "Nornan" år 1874, och en kopia finns nu i lilla rummet till höger om förstugan.

Sidoingång och trapp vid huvudingången

Sidoingång och trapp vid huvudingången

Endast paneler och spisomfattning i det nordvästra gavelrummet är kvar av den ursprungliga inredningen. I den öppna spisen i stora salen ligger en gjutjärnshäll från järnbruket i Forsaström, Gärdserums socken. Möbler och övrig inredning består nu huvudsakligen av inköpta och donerade föremål härstammande från Kindabygden.

Stora salen

Stora salen

Stora salen är nu inredd som samlingslokal. Väggarna pryds med fotografier och tavlor med naivistisk konst från 1800-talet.

Hörnskåp i nordvästra gavel rummen

Hörnskåp i nordvästra gavel rummen

Här finns en litografi som föreställer läkekvinnan "Kisamor" Maria Janson, Horn 1788-1842. I rummet hänger också en applikations tavla som hon själv har gjort. Här står också en keramik- statyett föreställande "Kisamor" av Ivan Ring. Här finns också en porträttsamling av kända Kisabor från äldre tid - en gåva av tidigare Kisa Fotografen Eric Falk. Sven Kindestam har låtit göra en kopia av den bild som konstnären Nils Månsson Mandelgren lär ha målat på innerväggen i ett av gårdshusen på Hovby, föreställande Nils Dacke. Mandelgrens bild från 1840-talet är nu borta, men bilden publicerades senare i kalendern "Nornan" år 1874.

Nordöstra gavelrummet

Nordöstra gavelrummet

På väggarna finns flera äldre fotografier över Kisa samt Kisa Motiv på oljemålningar av bl a Erik Falk (Smedstorp på Enebygatan) och Gösta Wesström (Mjällerumsbron).

Gammal vy av Kisa mot syd

Gammal vy av Kisa mot syd

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial