En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Loge från Långebråta

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Loge från Långebråta
Denna logbyggnad, liksom tröskvandringen, härstammar från Långebråta gård i Kisa socken och är skänkt av bankdirektör Hugo Ydrén år 1939.

Logen från norr

Logen från norr
Den är troligen från 1800-talets början, byggd i traditionell stil, och konstruerad för slagtröskning med upphöjd logkista i byggnadens mitt framför en större öppning med två luckor, där säden togs in. Vid återuppbyggnaden på Hembygdsgården togs de nuvarande dörrarna upp, och hela logen fick ett nytt golv.

Fjädervagn

Fjädervagn
Logen fyller inte längre sin ursprungliga funktion utan gör nu tjänst som förvaringslokal för diverse föremål.

Båten hittats 1,25 m djupt i en mosse vid Björknässjöns Kisa

Båten hittats 1,25 m djupt i en mosse vid Björknässjöns Kisa
Jakt och fiske illustreras till höger innanför dörren av ett par båtar som hittats i mossar. Den undre båten, som är 4,7 m lång, är gjord av en ekstam och funnen 1,25 m djupt i en mosse vid Björknässjöns södra strand i Kisa socken. Båtens akter med säte är välbevarad, men fören är delvis förmultnad.

Båten hittads vid sänkningen av Forserumssjön, Svinhults

Båten hittad vid sänkningen av Forserumssjön, Svinhults
Den övre, kortare båten är hittad vid sänkningen av Forserumssjön i Svinhults socken. Den är gjord av två furustammar, hopfästade med tre trädymlingar. Båten är flatbottnad med något smalare förstäv. I aktern finns plats för brandjärn eller blosskorgar, som användes vid ljusterfiske. "Vettarna" användes som lock-fåglar vid andjakt. Till byarnas utrustning vid vargskall hörde vargnätet, spjutet och lur av koppar, det sistnämnda från Östorp i Kisa socken.

Kolryss

Kolryss

Loge från Långebråta

Loge från Långebråta
Här förvaras en rikhaltig samling av vagnar, slädar, sadlar, selar, plogar och andra jordbruksredskap. Bland flera plogar är den äldsta försedd med träbill.

Landå

Landå
Landån har en gång tillhört Jägmästaren Erik G:son Hjort. Den ståtliga droskan har använts av dr. Bexelius i Kisa.

Damsadel

Damsadel
På väggen, ovanför delar till träaxelvagnar, hänger några enbets- och tvåbetsok för oxar. På samma vägg hänger en damsadel, ett par välgjorda brudgumssadlar och en klövjesadel från Flolycke i Svinhults socken.

Kisas första motorspruta

Kisas första motorspruta
I logen finns också gamla brandsprutor, bland annat Kisas första motorspruta. Stövlarna har använts av brandmän omkring sekelskiftet.

Vägmärke; No 102 Kisa Gäst 349,6 m

Vägmärke; No 102 Kisa Gäst 349,6 m

Vagnshjul med tydligt slitage

Vagnshjul med tydligt slitage

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial