En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Kungsstugan

Kisa Hembygdsgård - Byggnader

Kungsstugan
Kungsstugan kommer från Kisa Gästgivaregård och är troligen byggd under senare delen av 1600-talet av dåvarande ägaren till Gästgivaregården befallningsmannen Jöns Andersson. Namnet Kungsstugan kommer av att konung Karl XI tog in på gästgiveriet eller "Kongsgården" som det också kallades, på sina resor till Kalmar. Han blev så förtjust i stugan och trädgården, att skattelättnader beviljades ägaren i flera generationer. Belägg för detta finns i Kinda härads dombok 1678-86. Stugan skänktes till Hembygdsgården 1933 av direktör A J Andersson, Kisa. Den första egentliga donationen till föreningen.

Kungsstugan

Enligt Enanders anteckningar om "Vägar och Fornminnen i Kinda härad" fanns i gästgivaregårdens trädgård en "Sal upbygd med Spåntak af Krono Befallningsman Philander för K Carl d lX elr XI, vilket så behagat Konungen at Han skänkte besittningsrätten af Hästgården til honom och hans efterkommande". Den i citatet omnämnda byggnaden kallades Kungsstugan och var sannolikt det lusthus, som domstolsprotokollet från den 18 juni 1681 beskrivs som en "zijrligh öfwerbyggningh och en skiön kiällare".

Förvaringskista 1600-tal

Förvaringskista 1600-tal
Förvaringskistan kommer från Bennemåla Västra Eneby.

Maria Jansson kallad Kisamor

Maria Jansson kallad Kisamor

Kisamors stol

Kisamors stol
Stolen vid sekretären har tillhört Kisamor. En gåva av fru Andersén i Framnäs år 1935.

Kungsstugan

Kungsstugan
Paul Aineström skriver i Kisa Sockenbok, del 3 sid 307, om Gästgiveriverksamhet: "Karl XI företog många resor genom landet, varvid våra bygder berördes åtminstone åren 1673, 1681, och 1683, då han passerade Kisa på väg till eller från Kalmar, samt år 1692 vid en hemresa från övningar med ett par smålandsregementen vid Högsby. Inför konungens genomresa var landshövdingen angelägen att få behövliga åtgärder utförda. Säkerligen bidrog dessa resor både till vägväsendets och gästgivargårdarnas uppryckning. Kungen uppges för övrigt ha varit särskilt nöjd med Kisa gästgivaregård enligt anteckningar i hans dagbok, ("d 24 åt jag i Kijsa, hvilket är den första Krog i Östergötland)".

Dörren i mitten av bilden kommer från Hovby herrgård

Dörren i mitten av bilden kommer från Hovby herrgård
Dörren ovan kommer från en flygelbyggnad till Hovby herrgård. På dörren finns en inskrift på tyska, och i dess mittspegel är två simmande svanar målade.

Dörren med två simmande svanar

Dörren med två simmande svanar
Spinetten (bild nedanför) är signerad av Pher Lindholm, Stockholm. Stränginstrumentet kommer från Kärra i Oppeby socken. "18 EGH 66".

Spinetten

Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 / info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial