En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Ortnamnet Kisa

Utsikt från Borgarberget maj 2009

Utsikt från Borgarberget maj 2009

Ortnamnet Kisa

Exakt hur gammalt namnet Kisa är vet man inte, men det kan mycket väl gå tillbaka till  århundradena närmast efter Kristi födelse.

Namnelementet kis, kise, kisa finns i många ortnamn i Norden och syftar då oftast på berg eller höjder och ibland även krökningar. Den huvudsakliga betydelsen hos kis är nämligen något böjt, utstående mage, buckla, hög eller påse.

 

Enligt ortnamnsforskare Jan Sterner är det troligt att det berg som gett Kisa sitt namn är det skarpt markerade, rundade berg som kallas Borgarberget och som ligger nära Kisa kyrka.

Källa: Kisa socken, häfte 3 av Jan Sterner

Borgarberget sett från Kisa kyrka

Borgarberget sett från Kisa kyrka

Utsikt från Borgarberget januari 2010

Utsikt från Borgarberget januari 2010

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial