En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2012

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Lars-Ola Nysten
Vice ordförande: Bengt Sundin
Kassör: Leif-GöranFredriksson
Sekreterare: Katarina Svartz – Saint Cyr
Vice sekreterare: Elisabeth Karlsson

Övriga ledamöter:
Göran Djurstedt
Ing-Marie Kronström
Kent Blomberg
Anders Jörneskog
Annie Liedgren

Ordförande har ordet:
2012 har varit ett händelserikt år. Vi har under året genomfört många arrangemang. Utöver de traditionella arrangemangen kring nationaldagsfirande och allsången, har vi firat föreningens 90-årsjubileum och varit arrangör för länsförbundets höstkonferens. Allt har fungerat bra och vi har fått många goda vitsord för det vi gjort. Vi underhåller och sköter vår hembygdsgård och bedriver studiecirkel kring databasen Kindabild, där många nya bilder identifierats under året. Jag vill tacka alla er som ställt upp och arbetat. Tack vare er har allting blivit så bra.
/Lars-Ola Nysten

Följande kommittéer har under året varit verksamma:
Byggnadskommittén, Torpkommittén, samt Peter Casselkommittén.

Medlemmar:
Antalet medlemmar har under 2012 varit 311 betalande, varav 18 ständiga.

Anställningar:
Föreningen har under verksamhetsåret haft Raymond Johansson samt Adam Byrne anställda.

Ny anslagstavla vid entrén - klicka på bilden ovan

Byggnadskommittén:
Byggnadskommitténs medlemmar har under året varit Lars-Ola Nysten, Karl-Oskar Pettersson och Leif-Göran Fredriksson. De har under året tillsammans med Raymond Johansson genomfört reparationer och underhåll på Nedre loftboden, där yttertaket reparerats med nya vindskivor och innertaket blivit utbytt och målat. Fönster på Kungsstugan samt Hultstugans södra gavel har också åtgärdats.Vindskivorna på Skolmuséet har reparerats och målats och ett nytt staket har uppförts vid kaffestugan.

Gamla brandbilen

Gamla brandbilen
Vidare har en ny anslagstavla uppförts vid entrén och tillbyggnaden av Logen har påbörjats med gjutning av plintar, för att så småningom kunna inrymma brandbilen.

Torpkommitténs verksamhet 2012
Kommitténs medlemmar under 2012; Göran Djurstedt (sammankallande), Sören Andersson, Pär Johansson, Bruno Germundsson, Risto Laine och Pär Kronström.
Torpkommitténs arkiv finns numera på Hembygdsgården och Pär Kronström är ansvarig för detta. Göran Djurstedt, Bruno Germundsson och Pär Johansson har under året kontrollerat kartkoordinater och torpskyltar på ett flertal platser.

Årets torpvandring vid Sundsnäs - klicka på bilden ovan

Årets torpvandring, den 16 september vid Sundsnäs, blev en lyckad dag med cirka 70-talet vandrare. Vi besökte bland annat ”Smeden i Berget” och Mårtensberg, där Sören Andersson berättade om dessa platser och de boendes livsöden.

Under vandringen upp till Hjelmstugan berättade Bruno Germundsson om den gamla vägen vid Ulvingebo, där det inträffade en märklig olycka i slutet av 1600-talet; ”Yrvädret i oktober”. Greve Carl Gyllenstierna med följe överraskades av kraftigt snöfall och i den branta backen ner mot Ulvingebo välte grevens vagn och greven blev skadad. Vid den tiden bodde Anna-Chatarina Bärfelt med sin mor på Ulvingebo, vilka vårdade Gyllenstierna under några månader innan han åter kunde träda in i sin tjänst hos Drottningen. Gyllenstierna ordnade plats för den unga Anna-Chatarina hos Drottning Ulrica Eleonora som ett tack för hjälpen. Två dagar innan fröken Bärfelt
anlände till det Kungliga sällskapet avled Drottningen. Men Anna-Chatarina blev jungfru hos Hennes Majestät Änkedrottningen Hedvig Eleonora.

Torpvandring forts.

Väl framme vid Hjelmstugan fortsatte Bruno Germundsson berättelsen om knekten Petter Hjelms livsöden. Den 31 oktober 1805 avgav Sverige krigsförklaring mot Frankrike. I det östgötska kompaniet ingick Petter Hjelm. Det gick emellertid inte så bra för våra soldater och de tvingades paradera på torget i Lybeck inför Napoleons framgångsrike marskalk Jean Baptiste Bernadotte. Petter och hans kamrater var således bland de första svenskar som kunde beskåda vår sedermera blivande konung. Hjelm lyckades emellertid fly och det tog några år innan han åter var tillbaka på torpet Hjelmstugan.

11 december var kommittén i Malma och Krogsfall, där 2013-års torpvandring skall ske. Kungskällan, Kungskällsstugan och Kansliet besöktes. Anna-Karin Andersson och Roland Carlsson deltog även i denna
träff.

Under vår och höst har identifikationsgruppen fortsatt med att identifiera personer på fotografier som ligger i Kindabilds databas. Gruppen är mycket aktiv och det framkommer mycket intressant på dessa träffar.
Gerd Petersson har tagit fram förslag på lämpliga bilder att gå igenom. Hon har fört noteringarna under träffarna och också fört in informationen i sökfälten. Raymond har skött datorn och även arbetat med att skriva information i sökfälten.

Föreningen har också under året tagit fram 14 olika vykort från Kindabilds samling; fyra stycken i A4-format och 10 stycken i ”vykortsformat”. Adam har arbetat hårt för att få perfekta bilder och tryck. Sparbanken har sponsrat oss med 20 000 kr till tryckningen mot att de erhöll 10 vykort av varje sort.

Utställning kommer på Kindabild.se 2013. Författaren Walter Ljungquist. Foto: Erik Falk - 1933-10-10

På grund av mycket stort intresse hade Kindabild också i år (17 augusti – 11 september) utställning på Kisa bibliotek. Det var i stort sätt en repris av förra årets utställning. Även i år fick den mycket beröm och var en av de mest besökta utställningar som biblioteket haft. Adam Byrne har fortsatt arbetet med att skanna och lägga in bilder i databasen Kindabild. Totalt har Adam nu lagt in 62933 filer i databasen. Fram till idag har det nästan varit en miljon öppningar av dessa filer.

Under året har vi haft flera möten med Kinda kommun om framtida arbete med Kindabild. Projektet är mycket ekonomiskt betungande för oss och det har framförts åsikter att Kindabild borde omfatta fotografer från hela Kinda kommun och kanske även Kinda lokalhistoriska bildarkiv. Ärendet behandlas inom kommunen och man bedömer att vi under 2013 kommer att kunna presentera ett förslag på framtida arbetsform och möjlighet till ekonomiskt bidrag.

Skolan på hembygdsgården
Liksom de senaste åren har vi även under 2012 samarbetat med skolor och förskolor i kommunen. Totalt har cirka 470 elever deltagit i vår pedagogiska verksamhet.

Under maj månad hade vi traditionsenligt ”Så gjorde man förr”, med elever från Bäckskolans lågstadium samt historiedagar med åk 8 från Värgårdsskolan, som hade i uppdrag att undersöka våra historiska miljöer.

Historiedagar för årskurs 8 från Värgårdsskolan & Temadagar för årskurserna 2, 3 och 4 från Horn - klicka på bilden ovan.

Vi kunde också glädja oss åt besök från Horns skola i slutet av maj. I mitten av juni kom de mindre barnen på besök, då förskolorna Arken, Tornhagen, Bäckgården och Berget deltog i ”Lek och prylar från förr”. I september hade vi åter elever från Stjärneboskolans mellanstadium på ett inspirerande besök. Som vanligt har Marie-Louise Marthall Fredriksson hållit i trådarna för arrangemang och samordningen av den pedagogiska verksamheten.

Verksamhet 2012
I föreningens verksamhet under 2012 märks i övrigt följande: Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten, ett planeringsmöte inför allsången, årsmöte samt extra föreningsstämma. Den senare för fastställande av stadgeförändringar. Föreningen har under det gångna året genomfört två arbetsdagar, en på vår och en på höst, där vi städat och rustat anläggningen.

Arbetsdag på hembygdsgården - klicka på bilden ovan

Liksom tidigare år har vi också tillsammans med Kinda kommun och Kinda lokalkommitté Sveriges Nationaldag ansvarat för arrangemanget av nationaldagsfirandet. Sommarens våffelcaféer med guidning av logen har drivits av en skara engagerade medlemmar och lockade drygt 250 besökare. Den här sommaren utgjorde hembygdsgården också en av programpunkterna i ”Känn vårt Kinda”.

Kisa allsång 2012 - klicka på bilden ovan
CajsaStina Åkerström, Sofia Larsson, vokalensemblen Vocci, Inger Nilsson, Eric Bazilian och Mats Wester. Husbandet: Fredrik "Frallan" Jonsson, Jens Back, Kjell Gustavsson, Henrik Nilsson och Erik Zentio. Allsångsledare: Willy Svahn

Tack vare många timmar ideellt arbete kunde vi den 31:a juli åter arrangera en allsångskväll tillsammans med kommittén ”Kisa allsång till Bertil Nilssons minne”. Det blev än en gång succé och arrangemanget lockad över 1500 besökare.

I samband med hembygdsgårdarnas dag, den 5:e augusti, firade föreningen också sitt 90- årsjubileum.

Föreningen fira 90- årsjubileum - klicka på bilden ovan

Vi hade under dagen uppskattningsvis 200 besökare och uppvaktades av representanter från Kinda kommun, Östergötlands hembygdsförbund, Södra Kinda Bygdegille, Kinda hembygdsgille och JUF. Dagen bjöd på underhållning i form av föredrag och musik samt en inblick i föreningens historia. Utöver servering anordnades fiskdamm, åsneridning, lotterier, växtkännedom och tipspromenad på gamla föremål och dagen avslutades med en ekumenisk
gudstjänst. Den årliga föreningsresan gick i augusti till Östgötaskärgården och uppskattades mycket av deltagarna.

Östergötlands hembygdsförbunds höstkonferens

Östergötlands hembygdsförbunds höstkonferens med bland annat Gudrid Hansen & John Hermansson.

Lördagen den 29:e september stod föreningen värd för Östergötlands hembygdsförbunds höstkonferens, med bland annat guidning, kåseri och en förtäring baserad på lokalproducerade råvaror. Arrangemangets utformning rönte stor uppskattning och lockade ett 50-tal gäster.

Berättarkväll gästades av författarinnan Gerda Antti - klicka på bilden ovan

Höstens berättarkväll gästades av Gerda Antti, som kåserade kring livet i vår hembygd. Arrangemanget drog fullt hus och var mycket uppskattat. Traditionsenligt avslutades årets offentliga aktiviteter med Julstämning på hembygdsgården.

Till sist, Bildspel från Julfesten 2011-12

Sammanlagt har föreningens olika programpunkter lockat drygt 3500 besökare. Antalet som besökt vår hembygdsgård via uthyrning, guidning och besök i parken uppskattas till omkring 1300 personer. Därutöver tillkommer den fasta uthyrningen till Rotarys sammankomster. Den största andelen har som vanligt besökt oss mellan maj och augusti.

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial