En gedigen historia, ett eget spöke och massor av välbevarade gamla bruksföremål

Verksamhet 2014

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Lars-Ola Nysten
Vice ordförande: Pär-Magnus Jonsson
Kassör: Pär-Magnus Jonsson
Sekreterare: Elisabeth Karlsson
Vice sekreterare: Maylis Carlsson

Övriga ledamöter:
Ing-Marie Kronström
Anders Ljung
Erik Zentio
Karl-Anders Engdahl

Styrelsesuppleanter:
Göran Djurstedt
Kenneth Magdesjö
Mattias Karlsson

Ordförande har ordet:
Ännu ett år har gått. Vi har även detta år lyckats med det vi har tagit oss före, alla våra arrangemang, alla skolbarn som varit här, busslaster med människor som besökt oss och alla som hyrt lokaler för sina fester och sammankomster. Vi får ofta höra hur välskött och fin vår hembygdsgård är. Alla trivs här och får ett vänligt bemötande, när man är här på besök.

Tack alla ni som hjälpt till för att få det så bra. Ingen nämnd ingen glömd, men utan vår vaktmästare Raymond hade det varit betydligt svårare att åstadkomma detta.
/Lars-Ola Nysten

Följande kommittéer har under året varit verksamma:
Byggnadskommittén, Torpkommittén, samt Peter Cassel-kommittén.

Medlemmar:
Antalet medlemmar har under året varit 290 betalande, varav 16 ständiga.

Anställningar:
Under verksamhetsåret 2014 har föreningen haft Raymond Johansson och Adam Byrne anställda.

Byggnadskommittén
Byggnadskommittén har under året bestått av Lars-Ola Nysten, Karl-Oskar Pettersson och Leif-Göran Fredriksson.

Raymond Johansson, vår vaktmästare, arbetar förtjänstfullt med att hålla hembygdsgården i ett fint skick. Han underhåller byggnaderna och utför målningsarbeten förutom parkens skötsel. Långebråta Loge har rödfärgats och fått nya vindskivelister. Taket har justerats.

Handelsboden har renoverats och målats och är nu bara handelsbod. Skomakeriet finns i Logen. Bo Larsson har utfört målningsarbetet i handelsboden.

Brandmuséet i Logen har färdigställts och invigdes 3 augusti under medverkan av räddningstjänsten.
Toaletterna under stora huset har fått en ansiktslyftning med nya toalettstolar, klinkers på golvet och så är det nymålat. Toaletten under kaffestugan har fått rostiga rör utbytta, ny spegel och på båda ställena nya pappershanddukshållare. Rörarbetena har utförts av Sören Jonsson.

Identifikationsgruppen på hembygdsgården

Kindabild
För sjunde året i rad har Gerd Pettersson ansvarat för Kindabilds identifikationsgrupp. Gruppen har träffats 20 gånger under året. 22 personer är inskrivna i gruppen och 822 studietimmar kan redovisas. 835 bilder har fått kommentarer, personer har identifierats och små historier har skrivits ner under en del bilder.

Kisa Lions Club har lämnat några kortare filmer utan ljud från Kisa Marken. Personerna på filmerna har identifierats och detta är dokumenterat. Som tack bjöd Lions på tårta. Trivseln i gruppen är mycket stor och har på så sätt även en social betydelse.
Adam Byrne bidrar med sitt arbete i Kindabild till en stor kulturinsats. 2014 har inneburit att ännu ett stort antal bilder har kunnat publiceras.

Med tacksamhet har föreningen mottagit ekonomisk stöttning med 40.000 kr från kommunen, för att kunna driva Kindabilds projektet vidare. Sponsorpengar har också erhållits från Rolf Riddervall, Hagstugan, Korpklev. Han har bidragit med 20.000 kr.

En del investeringar har gjorts under året. För att reducera uppvärmningskostnaderna har en luftvärmepump installerats i stora huset, en investering på 22.000 kr och som beräknas minska värmekostnaden med 8.000 kr/ år. Förnyelse av köksutrustning har gjorts, kastruller, bestick, gratängformar och nya våffeljärn till kaffestugan. Nya bord och stolar har köpts till caféet.

Torpkommittén
Kommittén har under 2014 bestått av: Göran Djurstedt, Bruno Germundsson, Pär Johansson, Pär Kronström, Sören Andersson samt Risto Laine.

”Dagens tänkta torpare sörjer inte nattdaggen över strandängen. Inte heller saknar kolaren, vid sin mila, tjädern i tallen strax intill. Torparlivet är historia! En kultur på landsbygden under 18- och 19-hundratalen, som är värd att minnas” (Göran Djurstedt).

I våra tre socknar har under årens lopp 1201 torp och kulturellt intressanta allmogehus dokumenterats. 629 platser är utmärkta med kopparskylt, försedd med namn och årtal.

Under året har nya skyltar satts upp vid Bäckfall och Säldefall under Gäddefall och vid Björnkullen under Björksnäs.

Söndagen den 7 september genomfördes en torpvandring i Forsåskogen med start vid Loviseberg. Sedan besöktes Karlslund, Charlottendal, Kullerstad och avslutades vid Pile Krog.

För övrigt har kommittén tillhandahållit och sålt torpkartor. Dagens kulturintresserade och naturälskande friluftsmänniskor har alltså möjlighet till kunskap och rekreation genom att utnyttja denna förnämliga torpkarta med beskrivning.

Skolan på hembygdsgården
Som tidigare år har hembygdsföreningens medlemmar med Marie-Louise Fredriksson i spetsen, även i år bedrivit ett omfattande arbete riktat till våra skolbarn och skolungdomar på olika stadier. Alltifrån förskolans 4-5-åringar till högstadiets åttondeklassare som besökt hembygdsgården. Exempel på aktiviteter är för de mindre barnen är tillverkning av olika leksaker, garntofsar, armband, fjärilar, surrande ”humlor”, trolleriklossar mm.

Lågstadiets barn har gjort trävispar, bykt, skurat mattor, bakat hålkakor, pratat om mat förr och nu, de har dansat, gjort luffarslöjd, varit i Rökingestugan, skolan och Logen. 5:orna har varit i Logen på sömnad, mjölkhantering och fotomuséet samt gjort luffarslöjd. Cirka 550 barn har deltagit.

Verksamhet 2014
Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten, ett planeringsmöte inför allsången samt genomfört årsmöte. Dessutom har en särskild arbetsgrupp bestående av Pär-Magnus Jonsson, Marie-Louise Fredriksson, Ing-Marie Kronström och Elisabeth Karlsson haft ansvar för speciella arrangemang såsom skördemarknaden och julstämningen och har i samband med detta haft flera förberedande arbetsmöten. Två arbetsdagar, vår och höst, har genomförts, då hembygdsgården städats och iordningställts.

Skördemarknad på hembygdsgården

Skördemarknad på hembygdsgården
Även detta år har det varit en livlig verksamhet på hembygdsgården med olika arrangemang, alltifrån nationaldagsfirande, allsång , skördemarknad till skolbarnens besök och aktiviteter på hembygdsgården.

Uthyrningar, guidningar och våffelcaféer har också givit ett bra tillskott till kassan. Enligt våra beräkningar har 6847 personer besökt hembygdsgården under året.

Nationaldagen firades traditionsenligt den 6 juni, ett samarrangemang mellan Kinda kommun, Kinda lokalkommitté Sveriges Nationaldag och hembygdsföreningen.

Kisa allsång 2014
Lill-Babs, Anders Moneybrother Wendin, Inger Nilsson, Mikael Fall och Frida Johansson. Husbandet: Fredrik Jonsson, Jens Back, Kjell Gustavsson, Henrik Nilsson och Erik Zentio. Allsångsledare: Willy Svahn. Foto: Ing-Marie Wallin

Klicka på nedre bild för att se större bild!

I början av augusti arrangerades en dagsutflykt för föreningens medlemmar. Med ångbåten Boxholm II gick färden från Idebo brygga till Tranås, den s.k. torgturen. I Tranås fanns det tid att besöka torget och titta på stan. Gemensam lunch åts på Golfrestaurangen innan återfärden hem. 15 personer deltog.

Allsången blev en succé tack vare Lill-Babs och publikrekordet, men också för att vi arbetade så bra med försäljning på olika ställen. Även skördemarknaden blev mycket lyckad, mycket tack vare att vi själva stekte raggmunkar och fläsk i den inhyrda KindaMats-vagnen.

I oktober var det berättarafton. Då medverkade prästen och bonden Bengt Gruvebäck från Ukna. Han kåserade om ”En friarestråt” – berättelser från hans egen uppväxt. Ett 35-tal personer deltog.

Slutligen en eloge till alla som på olika sätt bidragit till att göra året så framgångsrikt!

Är du inte medlem? Bli medlem nu! Lättare har det aldrig varit.
Öppettider och information för guidning 072-543 95 56 eller info@kisahembygdsgard.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial